Stacjonarne - Szkoły Effekt Katowice

Podstawowe informacje o kursach i szkoleniach stacjonarnych

Szkolenia stacjonarne odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym EFFEKT Sp. z o.o. w Katowicach, gdzie znajdą Państwo 2 w pełni wyposażone sale szkoleniowe i konferencyjne. Nasz ośrodek znajduje się w ścisłym centrum Katowic przy ul. Staromiejskiej 6.

Szkolenia stacjonarne organizowane są w trzech trybach:

  • dzienny
  • zaoczny
  • wieczorowy

Staramy się dopasować kursy i szkolenia pod Państwa dyspozycyjność, ponieważ zależy nam na Państwa wygodzie. Dlatego harmonogram ustalacie Państwo sami z naszymi trenerami podczas pierwszych zajęć. Ponadto nasze szkolenia prowadzone są warsztatowo, nie teoretycznie. Stawiamy na praktykę, ponieważ to praktyka czyni mistrza.

Zapisując się zatem na nasze Kursy lub Szkolenia, otrzymują Państwo w zamian gwarancję nabycia wiedzy i umiejętności.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zachęcamy do sprawdzenia kalendarza szkoleń.

Zapoznaj Się Z Ofertą Naszych Szkoleń I Wybierz Kurs Dla Siebie

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności służących do efektywnego planowania i budowania ścieżek kariery pracowników w organizacji

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o skuteczne rozwiązania i trendy rynkowe

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania controllingu jako strategicznego narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi.

Ilość godzin: 50

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, administrowania nieruchomościami.

Ilość godzin: 8

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu asertywności czyli wyrażania własnego zdania, emocji czy postawy bez zachowań agresywnych.

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy Kierownika z zakresu skutecznego planowania i monitorowania pracy oraz wzrost kompetencji menedżerskich w zakresie motywowania pracowników

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat dziennikarstwa prasowego, rodzajów i gatunków dziennikarskich. Ponadto na kursie uczestnicy poznają zasady pisowni tekstów, pracą nad: tytułem, leadem, śródtytułami, korpusem, akapitami, stosowaniem korekt oraz tworzenie wypowiedzi ustnych w ramach różnego rodzaju prezentacji publicznej.

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności za zakresu motywacji, budowy systemów motywacyjnych czy umiejętnego kształtowania motywacji w pracy.

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest nabycie wiedzy na temat przedstawicieli poszczególnych pokoleń na obecnym runku pracy. Działy HR oraz managerowie coraz częściej zadają sobie pytania: Jak rekrutować pokolenie Z? Jak przyciągnąć do pracy doświadczonych pracowników pokolenia X? Jak zarządzać zespołem wielopokoleniowym? Na te pytania i wiele innych znajdziecie odpowiedź podczas tego szkolenia.

Ilość godzin: 8

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznego pozyskiwania/zdobywania środków finansowych na statutową działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej. Uczestnicy zajęć poznają zasady finansowania, sporządzania i rozliczania wniosków.

Ilość godzin: 24

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wyliczania wynagrodzeń, ekwiwalentów, zasiłków oraz innych świadczeń

Ilość godzin: 8

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi kas fiskalnych i terminala kart płatniczych

Ilość godzin: 16

Celem warsztatów jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Ilość godzin: 30

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobą starszą.

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą z zakresu skutecznej rekrutacji oraz nabycie umiejętności kształtowania postaw nowo zatrudnionych pracowników z wykorzystaniem narzędzi coachingowych.

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania systemem szkoleń w firmie

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu HR i kształtowania umiejętności swobodnego poruszania się w zakresie HR.

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi trudnego klienta w celu przygotowania do wykonywania zawodu handlowca.

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu technik sprzedaży.

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS WORD w stopniu podstawowym

Ilość godzin: 40

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności prawidłowej opieki nad dzieckiem.

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania i zarządzania zespołem co jest niezbędne do efektywnego kierowania grupą.

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia osób starszych.

Ilość godzin: 30

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych zaawansowanych umiejętności płynnej obsługi programów graficznych tj. CorelDRAW, Photoshop i Adobe Illustrator w celu zwiększenia efektywności pracy i kwalifikacji zawodowych grafika komputerowego.

Ilość godzin: 280

Celem kształcenia jest nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, która jest niezbędna do uzyskania i wykonywania zawodu opiekuna dziecięcego w żłobku lub klubie dziecięcym. KURS NADAJE UPRAWNIENIA

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z modelami pracy coachingowej oraz przećwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce w formie warsztatów coachingowych

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie przestawiania podstawowych kierunków strategicznych tj. celów, budowy, zadań, tworzenie misji i strategi firmy w zakresie ZZL

Ilość godzin: 24

Celem kursu jest nabycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS PowerPoint od podstaw

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu sposobów pozyskiwania oraz budowania długoterminowych relacji z klientami.

Ilość godzin: 60

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zawodu Głównego Księgowego.

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności praktycznej obsługi komputera w stopniu podstawowym

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i UE oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych zmian w podatku VAT.

Ilość godzin: 40

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie pozycjonowania stron internetowych w wyszukiwarce Google, jak prowadzić kampanie marketingowe w Internecie oraz poznanie podstawowych technologii internetowych.

Ilość godzin: 30

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności rozliczania podatkowego na podstawie książki przychodów i rozchodów

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania szkoleń outdoorowych i wyjazdów integracyjnych

Ilość godzin: 20

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności obsługi programu SYMFONIA Kadry i Płace

Ilość godzin: 30

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu dietetyki i odchudzania czyli prawidłowego żywienia, sporządzania diet oraz zasad planowania jadłospisów.

Ilość godzin: 8

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – CIT.

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS EXCEL w poziomie podstawowym

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji w procesie sprzedaży.

Ilość godzin: 20

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu szczegółowej obsługi programu PŁATNIK

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznego obsługiwania programu Symfonia - Handel.

Ilość godzin: 8

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnego wizerunku w sprzedaży

Ilość godzin: 8

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzania skutecznej sprzedaży telefonicznej.

Ilość godzin: 8

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania zespołem.

Ilość godzin: 16

Celem szkolenie jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie księgowań w wspólnotach mieszkaniowych.

Ilość godzin: 30

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności obsługi programów graficznych Adobe Photoshop i CorelDraw.

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności używania Internetu oraz programów współpracujących na poziomie podstawowym w celu codziennego użytku

Ilość godzin: 8

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie w zakresie rozliczania, najnowszych zmian w przepisach oraz zaznajomienie się z najnowszym orzecznictwem i interpretacjami z tym związanymi.

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności wprowadzić i przeprowadzić ocenę okresową pracowników

Ilość godzin: 8

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności jak skutecznie rozmawiać przez telefon.

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wizerunku firmy.

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS EXCEL w poziomie średniozaawansowanym

Ilość godzin: 8

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności prawidłowego rozliczania, kontroli oraz innych zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia kobiet w ciąży i małych dzieci.

Ilość godzin: 50

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do obsługi rynku nieruchomości.

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji czyli jak się profesjonalnie zaprezentować.

Ilość godzin: 8

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wystąpień publicznych czyli jak umiejętnie stać się dobrym mówcą.

Ilość godzin: 8

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystania czasu

Ilość godzin: 30

Celem kursu jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osób pracujących w placówkach medycznych na recepcji, których głównym zadaniem jest kompleksowa obsługa rejestracji Pacjenta

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu asertywności i stanowczości.

Ilość godzin: 40

Celem kursu jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem migowym.

Ilość godzin: 8

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu negocjacji w biznesie

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie analiz, wykorzystania wskaźników, benchmarków rynkowych i ich porównanie oraz dobór najlepszych rozwiązań dla firmy

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wartościowania stanowisk pracy

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu dietetyki sportowej.

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie procedury rozstawania się z pracownikami

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresu działań jakie podejmuje organizacja, kierowane do pracowników w celu zbudowania wizerunku przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy

Ilość godzin: 50

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem

Ilość godzin: 30

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznego obsługiwania programu Symfonia - Finanse i Księgowość oraz utrwalenie wiedzy z zakresu rachunkowości.

Ilość godzin: 8

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie poznania siebie, szukania odpowiednich rozwiązań i podejmowania decyzji.

Ilość godzin: 50

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i płac.

Ilość godzin: 8

Na szkoleniu nabędziesz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ilość godzin: 16

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS EXCEL w poziomie zaawansowanym

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

    Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

    Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.