Asystentka Stomatologiczna - Szkoła Medyczna EFFEKT Katowice

Asystentka Stomatologiczna

Ważnymi cechami Asystentki Stomatologicznej czy Asystenta Stomatologicznego jest umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy. Z pewnością Asystentka Stomatologiczna musi być odporna na stres, niewątpliwie jednak musi umieć zachować spokój w nieprzewidzianych sytuacjach.

Asystentka Stomatologiczna w Szkole EFFEKT  to gwarancja nauki na wysokim poziomie!

Kod zawodu: 325101
Kształcąc się na Asystentce Stomatologicznej zdobędziesz kwalifikacje:

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.01. odbywa się pod koniec semestru drugiego.

Cykl kształcenia na Asystentce Stomatologicznej  wynosi 1 rok, a nauka odbywa się w dwóch trybach dziennym oraz stacjonarnym.

Kształcąc się w Szkole EFFEKT w zawodzie Asystentki Stomatologicznej możesz wybrać czy chcesz uczyć się dziennie czyli 5 dni w tygodniu czy raczej stacjonarnie 3 dni w tygodniu. Innymi słowy czym różnią się te tryby, przede wszystkim sposobem realizacji nauki i ilością godzin. Jeżeli chcesz być lepiej przygotowanym do egzaminu zdecydowanie wybierz tryb dzienny, natomiast jeżeli praca zawodowa Ci nie pozwoli na ten tryb, zdecydowanie wybierz naukę w piątki soboty i niedziele.


Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

Asystentka Stomatologiczna to zawód dla osób komunikatywnych!

Niewątpliwie obecnie na rynku brakuje Asystentek Stomatologicznych czy Asystentów Stomatologicznych. Na uwagę zasługuje fakt iż, badania rynkowe wykazują, iż osób pracujących w tym zawodzie ubywa z roku na rok.

W związku z powyższym zapotrzebowanie na Asystentkę Stomatologiczną czy Asystenta Stomatologicznego jest ogromne zarówno w publicznej jak i prywatnej ochronie zdrowia. Asystentki Stomatologiczne mają bardzo ważną rolę odciążenia lekarzy w pracy administracyjnej czy asystowanie przy zabiegach dlatego ich brak będzie niezwykle odczuwalny. 

Reasumując wybierając kształcenie w zawodzie Asystentki Stomatologicznej w Medycznej Szkole EFFEKT nie będziesz musiał się martwić o znalezienie pracy. Na zakończenie przypominamy, że tylko w Szkole EFFEKT masz możliwość wyboru trybu nauki!.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Asystentka Stomatologiczna

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.