Opiekun Medyczny - Szkoła EFFEKT Katowice

Opiekun medyczny

Uwaga!!! Opiekun Medyczny z nowymi uprawnieniami!!!

Bez wątpienia przyszli absolwenci, po ukończeniu Opiekuna Medycznego oraz zdaniu egzaminu z kwalifikacji zawodowych, będą uprawnieni do pobierania krwi żylnej lub włośniczkowej co jest m.in. w zakresie flebotomisty. Niewątpliwie zwiększenie uprwnień Opiekuna Medycznego przełoży się na atrakcyjność tego kierunku!

Opiekun Medyczny,  własna pracownia, wyspecjalizowana kadra, prestiż i jasne klarowne zasady!

Z pewnością Opiekun Medyczny to kierunek, dla ludzi z dużą empatią, co w efekcie przekłada się na łatwość wczuwania w sytuacje i emocje podopiecznego. Dlatego Opiekun Medyczny musi wykazywać się życzliwością, sympatią, cierpliwością oraz łatwością nawiązywania kontaktów. Reasumując jeżeli masz te cechy ten kierunek jest stworzony dla Ciebie!

Kod zawodu: 532102

Kształcąc się na Opiekunie Medycznym zdobędziesz kwalifikację:

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Egzamin z kwalifikacji zawodowej odbywa się pod koniec trzeciego semestru.
Cykl kształcenia na Opiekunie Medycznym wynosi 1,5 roku, w trybie stacjonarnym.
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Opiekun Medyczny kierunek dla ludzi z dużą empatią!

 
 
 
 
 
 
 
 

Godnym uwagi jest fakt, że Ministerstwo Edukacji zwiększyło zakres uprawnień dla Opiekunów Medycznych. W konsekwencji tego zastanawiacie się w jakim stopniu zwiększyły się Wasze uprawnienia? Dlatego poniżej wyjaśniamy co możecie wykonywać jako absolwenci kierunku Opiekun Medyczny:

 • rozpoznawanie problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • współpraca z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
 • wykonywanie czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • wykonywanie czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
 • wykonywanie wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

W związku z powyższym jeżeli zastanawiacie się dalej czy Opiekun Medyczny jest kierunkiem dla Was, to fakt iż zapotrzebowanie na osoby z kwalifikacjami w tym zawodzie jest ogromne może Wam pomoże w podjęciu decyzji. Reasumując pracy po tym kierunku kształcenia na pewno nie zabraknie.

Kształcenie na Opiekunie Medycznym ze zwiększonymi uprawnieniami przez Ministerstwo!

Istotnie Opiekun Medyczny to zawód dużego zaufania. W konsekwencji wybierając ten kierunek konieczne jest posiadanie ogromnej empatii dla drugiego człowieka. Ważnym aspektem jest, że Opiekun Medyczny musi cechować się otwartością, odporną psychiką oraz elastycznością. Niewątpliwie zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństwa przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. W rzeczywistości zapotrzebowanie na specjalistów z Opiekuna Medycznego jest ogromne. Niewątpliwie zwiększenie uprawnień w tym zakresie dodaje jeszcze większej atrakcyjności temu kierunkowi. Podsumowując Opiekunowie Medyczni znajdują zatrudnienie w różnych placówkach medycznych i opiekuńczych, w których pacjenci wymagają pielęgnacji. 

W związku z powyższym wybierz zawód z przyszłością i zapisz się na Opiekuna Medycznego realizowanego w Medycznej Szkole EFFEKT w Katowicach. W konsekwencji tej decyzji będziesz miał gwarancję nauki praktycznej w pełni wyposażonej pracowni. 

 
 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

   
   

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.