Opiekun Medyczny - Medyczna Szkoła Policealna EFFEKT Katowice

Opiekun medyczny

Kod zawodu: 532102
Kwalifikacje: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.14. odbywa się pod koniec trzeciego semestru.
Cykl kształcenia: 1,5 roku,
Tryb nauki: stacjonarny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Absolwent szkoły medycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14.

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe;
 • wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;
 • wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji;
 • asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Uzasadnienie zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami w zawodzie: Opiekun Medyczny

Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Wybierając ten zawód konieczne jest posiadanie ogromnej empatii dla drugiego człowieka. Opiekun medyczny musi cechować się otwartością, odporną psychiką oraz elastycznością. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństwa przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Opiekunowie medyczni znajdują zatrudnienie w różnych placówkach medycznych i opiekuńczych, w których pacjenci wymagają pielęgnacji. 

Wybierz zawód z przyszłością i zapisz się na Opiekuna Medycznego realizowanego w Medycznej Szkole Policealnej EFFEKT w Katowicach, a będziesz miał gwarancję nauki praktycznej w pełni wyposażonej pracowni. 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.