Technik Hotelarstwa - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Szkole EFFEKT

Technik Hotelarstwa - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 422402
Egzaminy: 

K1 – HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
K2 – HGT.03. Realizacja usług w recepcji

Cykl kształcenia: od 1,5 roku do 2 lat
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik hotelarstwa umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Perspektywy zatrudnienia w zawodzie technik hotelarstwa istnieją w dużych miastach, mniejszych miejscowościach, a także w regionach atrakcyjnych turystycznie. Rozwija się sektor prywatny zatrudnienia również w małych pensjonatach, stanowiących potencjalne miejsce pracy dla absolwentów.

 

Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
K 2: HGT.06. Realizacja usług w Recepcji

 

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Organizacja pracy w hotelarstwie
 • Usługi żywieniowe w hotelarstwie
 • Marketing usług hotelarskich
 • Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • Techniki pracy w hotelarstwie
 • Działalność recepcji
 • Techniki pracy w hotelarstwie
 • Obsługa konsumenta
 • Obsługa informatyczna w hotelarstwie
 • Praktyki zawodowe
 • Praktyka zawodowa
 

Jako technik hotelarstwa będziesz:

 • prowadził działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich;
 • przygotowywał i podawał śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • rezerwował usługi hotelarskie;
 • wykonywał prace związane z obsługą gości w recepcji;
 • przygotowywał jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;
 • przyjmował i realizował zamówienia na hotelarskie usługi dodatkowe.

 Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my zarezerwujemy Ci miejsce na kierunku już dziś!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.