Technik Hotelarstwa - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Katowice

Technik Hotelarstwa

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Hotelarstwa jest stworzony dla ludzi z dużą kreatywnością, komunikatywnych, lubiących wyzwania, pracę zespołową oraz łatwo podejmujących decyzje. Wszystkie te cechy są niezbędne aby spełnić oczekiwania gości hotelowych. Dodatkowo ważna w tym zawodzie będzie cierpliwość i uprzejmość, która pozwoli Technikowi Hotelarstwa rozwiązywać problemy z uśmiechem na twarzy. 

Technik Hotelarstwa Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Symbol cyfrowy zawodu: 422402

Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym Technik Hotelarstwa zdobędziesz dwie kwalifikacje:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.03. Realizacja usług w recepcji

Cykl kształcenia na KKZ  wynosi 2 lata na obu kwalifikacjach.

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.  Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku.

Technik Hotelarstwa zawód dla ludzi z uśmiechem na twarzy!

Wybierając naukę u nas na kwalifikacyjnym kursie zawodowym Technik Hotelarstwa w naszej placówce masz gwarancję realizacji kształcenia zgodnie z wytycznymi MEiN oraz w ilości zgodnej z podstawą programową. Zajęcia na Techniku Hotelarstwa prowadzone są przez nauczycieli z dużym doświadczeniem, którzy dzielą się z naszymi kursantami zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Profesjonalizm i podejście kadry daje gwarancję, iż zdobyta wiedza przełoży się na zdawalność egzaminów zawodowych z kwalifikacji. Na naszym KKZ-cie Technik Hotelarstwa będziesz uczył się przykładowych przedmiotów: 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Organizacja pracy w hotelarstwie
 • Usługi żywieniowe w hotelarstwie
 • Rezerwacja usług hotelarskich
 • Obsługa gości w recepcji 
 • Marketing w hotelarstwie 
 • Zawodowe konwersacje językowe
 • Praktyka zawodowa
Dodatkowo wybierając naszą placówkę masz pewność, iż mamy stosowne uprawnienia do wydania odpowiednich dokumentów po zakończonym kursie.
Kończąc daną kwalifikację z wynikiem pozytywnym uzyskujesz Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydanego na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

Powyższe zaświadczenie uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu państwowego z kwalifikacji, organizowanego wraz z OKE w Jaworznie. Zdając pozytywnie egzamin państwowy uzyskujesz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.,  
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700).

Zastanawiasz się dalej czy Technik Hotelarstwa o zawód dla Ciebie? Jeżeli jesteś osobą otwartą i komunikatywną, która z łatwością uczy się języków to zdecydowanie kierunek Technik Hotelarstwa to twój zawód. Dodatkowo perspektywy zatrudnienia po zdobyciu kwalifikacji z Technika Hotelarstwa są naprawdę atrakcyjne, znajdziesz pracę w każdych obiektach świadczących usługi noclegowe tj. w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, zajazdach, motelach, schroniskach oraz w coraz bardziej modnych gospodarstwach agroturystycznych. Dodatkowo w dzisiejszych czasach znajdziesz kończąc kierunek Technik Hotelarstwa znajdziesz też pracę na promach czy statkach wycieczkowych. Jako Technik Hotelarstwa możesz również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług noclegowych. 

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.