Technik BHP - Bezpłatna Szkoła Policealna EFFEKT Katowice

Technik BHP

Kod zawodu: 325509
Kwalifikacje: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację BPO.01. odbywa się pod koniec semestru trzeciego
Cykl kształcenia: 1,5 roku
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu BHP w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z BHP w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan BHP w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki BHP we wszystkich instytucjach.

Jako technik BHP będziesz:

 • identyfikował i oceniał zagrożenia występujące w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami;
 • organizował pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki;
 • zapewniał przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP w zakładzie pracy;
 • wypracował i wdrażał metody ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą;
 • ustalał okoliczności i przyczyny wypadków;
 • współdziałał ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uzasadnienie zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami w zawodzie: technik BHP

Pracodawcy mają coraz większe oczekiwania wobec swoich pracowników. Obok kwalifikacji wymagają kompetencji oraz praktycznych umiejętności zarówno w obszarze zawodowym, jak i społecznym. Oczekiwania te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to związane z ilością niejasności w obowiązujących przepisach, a także z procesem kontroli organizacji i obowiązkami pracodawców w zakresie BHP. Pożądany na rynku pracy technik BHP to osoba, która nieustannie aktualizuje swoją wiedzę oraz chce doskonalić umiejętności, aby lepiej rozpoznawać zagrożenia w miejscach pracy i je skutecznie eliminować.

Jako technik bezpieczeństwa i higieny pracy możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Spektrum zatrudnienia jako technik BHP jest szerokie zatem, wybierz popularny kierunek w Policealnej Szkole Zawodowej EFFEKT w Katowicach i zostań wykwalifikowanym pracownikiem służb bhp. 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.