Technik BHP - Szkoła Policealna EFFEKT Katowice

Technik BHP

Technik BHP to kierunek kształcenia dla ludzi odpowiedzialnych, którzy podchodzą do swoich zadań z powagą i zaangażowaniem. Ponadto Dobry Technik BHP musi być też otwarty na wiedzę, nadążać za zmianą przepisów. W efekcie Technik BHP musi też posiadać zdolność zarządzania zespołem, musi być samodzielny i posiadać zdolności negocjacyjne. Reasumując masz te cechy to wymarzony kierunek dla Ciebie!  

Technik BHP w Policealnej Szkole EFFEKT najwyższy poziom kształcenia! 

Kod zawodu: 325509
Kształcąc się na Techniku BHP zdobędziesz kwalifikacje:

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Egzamin potwierdzający kwalifikację BPO.01. odbywa się pod koniec semestru trzeciego.
Cykl kształceni na Techniku BHP wynosi 1,5 roku, a nauka odbywa się 2 razy w miesiącu w systemie zaocznym, czyli weekendowo.
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Technik BHP zawód dla ludzi odpowiedzialnych!

Oczekiwania wobec Techników BHP są coraz większe. Z pewnością Technik BHP na swoich barkach ma bardzo dużą odpowiedzialność związaną z warunkami pracy w firmie i stworzeniem indywidualnego planu działania. Istotnie taki plan tworzony jest w celu dostosowania warunków pracy do aktualnych wymogów prawnych. Niewątpliwie taki plan musi uwzględniać również sposób w jaki należy zapobiegać ewentualnym wypadkom. W związku z powyższym jako Technik BHP musisz aktualizować swoją wiedzę i ciągle się doskonalić.

Bezsprzecznie jako Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy możesz podjąć pracę w każdym przedsiębiorstwie, instytucji i organizacji prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy. Godnym uwagi jest fakt, iż działy BHP są prawie w każdym przedsiębiorstwie. W związku z powyższym spektrum zatrudnienia jako Technik BHP jest szerokie zatem. Bez wątpienia nie będziesz musiał się martwić o pracę.

Reasumując wybierz popularny kierunek w Policealnej Szkole EFFEKT w Katowicach i zostań wykwalifikowanym pracownikiem jako Technik BHP.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.