Opiekun Osoby Starszej - Szkoła Policealna EFFEKT w Katowicach

Opiekun osoby starszej

Kod zawodu: 341202
Kwalifikacje: SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.02. odbywa się pod koniec semestru czwartego
Cykl kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.  Zakres działań zawodowych opiekuna osoby starszej wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań niezbędna jest kreatywność, konsekwencja, umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Jako opiekun osoby starszej będziesz:

 • pomagał osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego;
 • wykonywał czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych;
 • udzielał pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej;
 • mobilizował osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej;
 • rozpoznawał możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • dobierał metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej. 

 

Uzasadnienie zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami w zawodzie: opiekun osoby starszej

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrastają. Coraz bardziej wyraźnym trendem w kraju i na świecie jest wysoka i wciąż rosnąca średnia długość życia oraz niski współczynnik dzietności. Przekłada się to bezpośrednio na system ubezpieczeń społecznych, opiekę zdrowotną oraz socjalną.

 

Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na pracowników do podstawowej pielęgnacji. Informacje o zapotrzebowaniu na zawody opiekuńcze systematycznie ogłaszane są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Oferty pracy dotyczą krajowego rynku pracy oraz krajów UE. Coraz powszechniejsze jest zatrudnianie opiekunów osób starszych poprzez agencje zatrudnienia, które wysyłają wyspecjalizowaną kadrę do krajów UE. Natomiast osoby, które nie chcą opuszczać  rodzinnego kraju ukończenie kierunku opiekun osoby starszej daje szerokie perspektywy zatrudnienia w domach opieki społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach opiekuńczych czy hospicjach. Jako absolwent opiekuna osoby starszej możesz też założyć własną działalność gospodarczą. 

 

Jak widać perspektywy zatrudnienia są szerokie, zapisz się zatem na opiekuna osoby starszej realizowanego w Szkole Policealnej EFFEKT w Katowicach i zdobądź możliwość pracy w kraju lub za granicą. 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.