Opiekun osoby starszej

Kod zawodu: 341202
Kwalifikacje: SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.02. odbywa się pod koniec semestru czwartego
Cykl kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Zawód opiekun osoby starszej został wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku. Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Jako opiekun osoby starszej będziesz:

 • pomagał osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego;
 • wykonywał czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych;
 • udzielał pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej;
 • mobilizował osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej;
 • rozpoznawał możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • dobierał metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej.

 

Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań niezbędna jest kreatywność, konsekwencja, umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych. Jako opiekun osoby starszej uzyskasz kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.

 

 Uzasadnienie zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami w zawodzie: opiekun osoby starszej

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrastają. Coraz bardziej wyraźnym trendem w kraju i na świecie jest wysoka i wciąż rosnąca średnia długość życia oraz bardzo niski współczynnik dzietności. Przekłada się to bezpośrednio na system ubezpieczeń społecznych, opiekę zdrowotną oraz socjalną.

 

Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na pracowników do podstawowej pielęgnacji. Informacje o zapotrzebowaniu na zawody opiekuńcze systematycznie ogłaszane są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Oferty pracy dotyczą krajowego rynku pracy oraz krajów UE.

 
 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).


  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

   W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).