Opiekun Osoby Starszej - Szkoła Policealna EFFEKT Katowice

Opiekun Osoby Starszej

Ważnymi cechami Opiekuna Osoby Starszej jest wrażliwość, uczciwość, wytrwałość i delikatność. Z pewnością ważne u osób wykonujących zawód Opiekuna Osób Starszych jest odporność na stres i tolerancja. Bez wątpienia jeżeli posiadasz te cechy to Opiekun Osoby Starszej jest kierunkiem dla Ciebie.

Opiekun Osoby Starszej w Policealnej Szkole EFFEKT to nauka na najwyższym poziomie!

Kod zawodu: 341202
Kształcąc się na Opiekunie Osób Starszych zdobędziesz kwalifikacje:

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.02. odbywa się pod koniec semestru czwartego.
Cykl kształcenia na Opiekunie Osób Starszych wynosi 2 lata,a nauka odbywa się w trybie zaocznym, czyli weekendowo.
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Opiekun Osoby Starszej zawód dla ludzi wrażliwych!

Niewątpliwie obecne zmiany demograficzne wzmagają zapotrzebowanie na nowe zawody w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych.

 

Ponadto jak wynika z badań coraz więcej potrzebujemy specjalistów w dziedzinie Opiekuna Osób Starszych. Godnym uwagi jest fakt, iż coraz więcej spotykamy się z ogłoszeniami o prace w charakterze Opiekuna Osób Starszych. W efekcie oferty te dotyczą krajowego rynku pracy jak i zagranicznego. W związku z powyższym coraz powszechniejsze jest zatrudnianie Opiekunów Osób Starszych poprzez agencje zatrudnienia, które wysyłają wyspecjalizowaną kadrę do krajów UE. Ponadto ukończenie kierunku Opiekun Osoby Starszej daje szerokie perspektywy zatrudnienia w domach opieki społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach opiekuńczych czy hospicjach. Godnym uwagi jest fakt, że jako absolwent Opiekuna Osoby Starszej możesz też założyć własną działalność gospodarczą.

 

Reasumując perspektywy zatrudnienia są szerokie, w związku z powyższym nie będziecie musieli się martwić o pracę. Dlatego zapisz się zatem na Opiekuna Osoby Starszej realizowanego w Szkole Policealnej EFFEKT w Katowicach i zdobądź możliwość pracy w kraju lub za granicą. 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.