Technik Rachunkowości - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Szkoła EFFEKT

Technik rachunkowości

Symbol cyfrowy zawodu: 431103
Egzaminy: 

K1: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
K2: EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
Cykl kształcenia: od 1,5 roku do 2 lat
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik rachunkowości umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej. Potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe, jednostkowe sprawozdania finansowe, przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Posiada umiejętności w zakresie sporządzania dokumentacji pracowniczej i rozliczania wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Kurs przygotowuje uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent może uzyskać zatrudnienie w biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, działach finansowo - księgowych przedsiębiorstw, urzędach skarbowych, bankach.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
K 1: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
K 2: EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Dokumentacja biurowa
 • Rachunkowość finansowa
 • Biuro rachunkowe
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Biuro wynagrodzeń i podatków
 • Praktyka zawodowa

 

Jako technik rachunkowości będziesz:

 • prowadził rachunkowość;
 • rozliczał daniny publiczne;
 • rozliczał wynagrodzenia;
 • rozliczał składki pobierane przez ZUS;
 • prowadził analizy finansowe.

 

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my zarezerwujemy Ci miejsce na kierunku już dziś!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.