Technik Rachunkowości - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Katowice

Technik rachunkowości

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Rachunkowości jest polecany dla osób, które cechują się dobrą organizacją pracy, umiejętnościami analitycznymi, mają dużą zdolność skupienia uwagi, potrafią pracować pod presją czasu oraz posiadają odporność na stres. Technik Rachunkowości musi też być dokładny, precyzyjny oraz koniecznie posiadać umiejętność pracy z danymi i liczbami.

Technik Rachunkowości Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 

Symbol cyfrowy zawodu: 431103
Na Kwalifikacyjnym Kursie zawodowym Technik Rachunkowości zdobędzie poniższe kwalifikacje:

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Cykl kształcenia na KKZ wynosi 2 lata na obu kwalifikacjach. 

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej. Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku.

Technik Rachunkowości zawód dla ludzi lubiących pracę z danymi i liczbami!

Wybierając naukę u nas na Techniku Rachunkowości możesz być pewien, że ilość godzin realizowana na kursie jest zgodna z podstawą programową MEiN. Realizujemy też program Ministerstwa Edukacji i Nauki więc masz gwarancję, że zdobyta podczas naszego KKZ-tu z Technika Rachunkowości, wiedza i umiejętności są zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji. Nasza kadra to wysocy specjaliści, którzy doskonale przygotują Cię do egzaminu z danej kwalifikacji, przekazując niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na naszym kursie będziesz uczył się z przykładowych przedmiotów: 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Polityka i organizacja przedsiębiorstw
 • Elementy statystyki opisowej
 • Kadry i płace
 • Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
 • Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Język obcy zawodowy 
 • Systemy komputerowe w rachunkowości
 • Praktyka zawodowa
Dodatkowo wybierając naszą placówkę masz pewność, iż mamy stosowne uprawnienia do wydania odpowiednich dokumentów po zakończonym kursie.
Kończąc daną kwalifikację z wynikiem pozytywnym uzyskujesz Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydanego na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

Powyższe zaświadczenie uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu państwowego z kwalifikacji, organizowanego wraz z OKE w Jaworznie. Zdając pozytywnie egzamin państwowy uzyskujesz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700).

Jeżeli dalej zastanawiasz się czy kierunek Technika Rachunkowości jest dla Ciebie, to przedstawienie perspektyw zatrudnienia może ułatwi Ci podjęcie decyzji.  Ukończenie KKZ Technik Rachunkowości otworzy Ci drzwi do wielu instytucji ubezpieczeniowych. Znajdziesz pracę w bankach, urzędach administracji samorządowej i centralnej, urzędach skarbowych, firmach prywatnych czy międzynarodowych korporacjach. Ponadto ukończenie Technika Rachunkowości da Ci możliwość otworzenia własnego biura rachunkowego. Jak widać Technik Rachunkowości daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego. 

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację miejsca wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.