Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym - kurs nadający uprawnienia

Kurs Opiekun w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

Podstawowe informacje

 • Nazwa kursu: Opiekun w Żłobku lub klubie dziecięcym
 • Czas trwania kursu: 280 godzin, w tym 80 godzin praktyk zawodowych
 • Miejsce realizacji: Katowice

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 157)

Po ukończeniu wszystkich modułów teoretycznych będzie realizowany egzamin wewnętrzny mający na celu weryfikację nabytej wiedzy i umiejętności z wszystkich zakresów zawartych w modułach od 1 do 4. Niezbędne jest również zaliczenie praktyki zawodowej, której ocena będzie również brana pod uwagę w ocenie końcowej i uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Cele Szkolenia

Celem kształcenia jest nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, która jest niezbędna do uzyskania i wykonywania zawodu opiekuna dziecięcego w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Program szkolenia

 1. Podstawy pielęgnacji dzieci (anatomia i fizjologia)
 2. Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem
 3. Psychologia rozwojowa wieku dziecięcego
 4. Żywienie małych dzieci
 5. Podstawowe zagadnienia edukacji dzieci
 6. Gry i zabawy wpływające na rozwój dzieci
 7. Choroby wieku dziecięcego, wstępne rozpoznanie i objawy
 8. Zasady i metody wychowania dziecka

Program kursu został dopuszczony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 14/2019 z dnia 23.05.2019r.

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Kadry i Księgowość

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy kadrowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, unijne, podatkowe

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.