Opiekun w Domu Pomocy Społecznej - Szkoła Policealna EFFEKT

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Kształcenia na Opiekunie w Domu Pomocy Społecznej może podjąć osoba z dużą wrażliwością i sprawnością. Z pewnością Opiekun w Domu Pomocy Społecznej powinien cechować się elastycznością, pracowitością i pogodą ducha. Reasumując jest to kierunek dla osób, które kierują się przede wszystkim sercem.

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej w Policealnej Szkole EFFEKT wysoka jakość kształcenia!

Kod zawodu: 341203
Kształcąc się na Opiekunie w Domu Pomocy Społecznej zdobędziesz kwalifikacje:

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Egzaminy potwierdzający kwalifikację SPO.03. odbywa się pod koniec semestru czwartego.
Cykl kształcenia na Opiekunie w Domu Pomocy Społecznej trwa 2 lata, a nauka odbywa się trybie zaocznym, czyli weekendowo.
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej zawód dla ludzi z dużym sercem!

Niewątpliwie wraz z wiekiem sprawność osób starszych słabnie. W związku z tym oznacza to większe zapotrzebowanie na stałą opiekę i świadczenia pielęgnacyjne. Dlatego Opiekun w Domu Pomocy Społecznej staje się zawodem o dużym zapotrzebowaniu. Ze względu na fakt, iż osoby starsze coraz częściej nie mogą liczyć bezpośrednio na wsparcie członków swoich rodzin, to opieka w Domach Pomocy Społecznej czasem to jedyne wyjście.  Reasumując Opiekun w Domu Pomocy Społecznej może okazać się jedynym wsparciem dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż do osób wymagających opieki instytucjonalnej zaliczyć trzeba także osoby przewlekle chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym. Bez wątpienia przegląd internetowych ofert pracy wskazuję, iż Opiekun w Domu Pomocy Społecznej to jedno z najczystszych ogłoszeń. W związku z powyższym widać, bardzo duże zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem opiekunów w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Domach Pomocy Społecznej. Godnym uwagi jest również fakt, iż na Opiekunów w Domu Pomocy Społecznej czeka też ogrom pracy za granicą. Ponieważ coraz częściej spotykane są ogłoszenia do pracy za granicę. Ponadto prace jako Opiekun znajdziesz też w hospicjach czy w środowiskowych domach samopomocy. 

 

Bez wątpienia, obecnie coraz częściej poszukiwani są Opiekunowie w Domu Pomocy Społecznej z wysokimi kwalifikacjami, zatem wybierz kierunek, który zapewni Ci pracę i zapisz się do Szkoły Policealnej EFFEKT w Katowicach. 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.