Technik Handlowiec - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Szkole EFFEKT

Technik Handlowiec - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 522305
Egzaminy: 

K1 – HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
K2 – HAN.02. Prowadzenie działalności handlowej
Cykl kształcenia: od 1,5 roku do 2 lat
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik handlowiec umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Absolwent zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
K 2: HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Towar jako przedmiot handlu
 • Organizacja i techniki sprzedaży
 • Obsługa klientów
 • Marketing w działalności handlowej
 • Towar jako przedmiot handlu
 • Organizacja i techniki sprzedaży
 • Obsługa klientów
 • Marketing w działalności handlowej
 • Przedsiębiorca w handlu
 • Sprzedaż towarów
 • Symulacyjna firma handlowa
 • Praktyka zawodowa
 

Jako technik handlowiec będziesz:

·        organizował prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

·        wykonywał prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

·        prowadził działania reklamowe i marketingowe;

·        organizował i prowadził działalność handlową,

·      zarządzał działalność handlową przedsiębiorstwa.

 

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my zarezerwujemy Ci miejsce na kierunku już dziś!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.