Technik Handlowiec - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Katowice

Technik Handlowiec

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Handlowiec jest polecany dla osób, które posiadają łatwość i lekkość w komunikacji międzyludzkiej. Kontakty z klientami są dla nich przyjemnością a rozwiązywanie problemów czy styczność z trudnym klientem traktują jako wyzwanie w codziennych obowiązkach. Technik Handlowiec powinien charakteryzować się posiadaniem wysokich kompetencji społecznych oraz musi posiadać umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 

Technik Handlowiec Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Symbol cyfrowy zawodu: 522305

Na kwalifikacyjnym kursie zawodowym Technik Handlowiec zdobędziesz następujące kwalifikacje: 

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02. Prowadzenie działalności handlowej

Cykl kształcenia na KKZ wynosi 2 lata na obu kwalifikacjach. 

 

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej. Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku.

Technik Handlowiec zawód dla ludzi z dużą empatią!

Wybierając naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym Technik Handlowiec w naszej placówce masz gwarancję nauki w ilości zgodnej z podstawą programową MEiN oraz to że mamy stosowne uprawnienia do kształcenia na KKZ. Zajęcia na Techniku Handlowcu prowadzą nauczyciele z pasją i dużym doświadczeniem, więc nie musisz obawiać się egzaminów kwalifikacyjnych. Z nami zdasz je spokojnie. Realizując program nauczania na KKZ Technik Handlowiec będziesz uczył się przykładowych przedmiotów: 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy towaroznawstwa 
 • Organizacja sprzedaży towarów 
 • Sprzedaż towarów 
 • Pracownia sprzedaży 
 • Pracownia marketingu 
 • Marketing w handlu 
 • Sprzedaż internetowa 
 • Praktyka zawodowa
 
Dodatkowo wybierając naszą placówkę masz pewność, iż mamy stosowne uprawnienia do wydania odpowiednich dokumentów po zakończonym kursie.
Kończąc daną kwalifikację z wynikiem pozytywnym uzyskujesz Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydanego na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

Powyższe zaświadczenie uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu państwowego z danej kwalifikacji, organizowanego wraz z OKE w Jaworznie. Zdając pozytywnie egzamin państwowy uzyskujesz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.,  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700).

Jeżeli dalej zastanawiasz się na wyborem kierunku kształcenia na KKZ Technik Handlowiec, to może perspektywy zatrudnienia przekonają Cię do jego wyboru. Technik Handlowiec znajdzie zatrudnienie w firmach prowadzących sprzedaż towarów i usług, przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach i przedsiębiorstwach finansowych, hurtowniach czy magazynach. Warto pamiętać i podkreślić, że Technik Handlowiec należy do grona pracowników, którzy zwykle nie mają problemów ze znalezieniem pracy, bo dobrych handlowców nigdy za wiele.

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację miejsca wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.