Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia - Kwalifikacyjny Kurs

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia jest dla ludzi, którzy posiadają umiejętność logicznego myślenia oraz działania w stresie, wykazują brak podatności na emocje, opanowanie, a także wykazują sprawność fizyczną i wiedzę z zakresu prawa oraz procedur administracyjnych. Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia koniecznie musi być rzetelny, dyspozycyjny, odpowiedzialny i uczciwy. 


Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy


Symbol cyfrowy zawodu: 541315


Na Kwalifikacyjnym Kusie Zawodowym Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia zdobędziesz kwalifikację:  • BPO.02. Ochrona osób i mienia


Cykl kształcenia na KKZ-cie wynosi 2 lata. 

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.  Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku.
 


Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia dla ludzi odważnych!

Wybierając naukę u nas na Techniku Ochrony Fizycznej Osób i Mienia możesz być pewien, że ilość godzin realizowana na kursie jest zgodna z podstawą programową MEiN. Realizujemy też program Ministerstwa Edukacji i Nauki więc masz gwarancję, że zdobyta podczas naszego KKZ-tu z Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, wiedza i umiejętności są zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji. Nasza kadra to wysocy specjaliści, którzy doskonale przygotują Cię do egzaminu z danej kwalifikacji, przekazując niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na naszym kursie będziesz uczył się z przykładowych przedmiotów:  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Prawne podstawy ochrony osób i mienia

 • Zagrożenia osób i mienia 

 • Bezpieczeństwo imprez masowych 

 • Konwojowanie 

 • Ochrona obszarów obiektów i urządzeń 

 • Planowanie i dokumentalnie działań ochronnych 

 • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

 • Zabezpieczenie imprez masowych

 • Ochrona osób

 • Wyszkolenie strzeleckie

 • Samoobrona i techniki interwencyjne 

 • Praktyka zawodowa


Zastanawiasz się nad wyborem kierunku Technik Ochrony Fizycznej osób i Mienia? Może uda nam się rozwiać Twoje wątpliwości przedstawiając perspektywy zatrudnienia. Ukończenie kierunku i zdobycie kwalifikacji z Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia daje możliwości znalezienia pracy w firmach ochroniarskich na różnych szczeblach. Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia może pracować w policji, wojsku, obronie cywilnej, w bankach, w instytucjach ubezpieczeniowych czy urzędach skarbowych, obiektach użyteczności publicznej. Technicy Ochrony Fizycznej Osób i Mienia pracują na samodzielnych stanowiskach w administracji samorządowej, administracji rządowej, w sektorze bezpieczeństwa publicznego tj. straż miejska, urzędy celne itp. Technik Ochrony Fizycznej Ochrony Osób i Mienia możne świadczyć też usługi detektywistyczne, usługi wywiadu gospodarczego czy windykacji należności. Spektrum jest wielkie, teraz tylko decyzja należy do Ciebie. Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację miejsca wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  technik ochrony fizycznej osób i mienia
  technik ochrony fizycznej osób i mienia

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.