Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik Ochrony Fizycznej Osób I Mienia - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 541315
Egzaminy: 

K1 – BPO.02. Ochrona osób i mienia
Cykl kształcenia: od 1,5 roku do 2 lat
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik ochrony fizycznej osób i mienia umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony we wszystkich instytucjach, w których niezbędna jest ochrona. Uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia jest podstawą do uzyskania licencji II stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia bez konieczności zdawania egzaminów państwowych. Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K 1 BPO.02. Ochrona osób i mienia

 

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie imprez masowych
 • Ochrona osób
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie imprez masowych
 • Ochrona osób
 • Konwojowanie
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Techniki interwencyjne i samoobrona
 • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
 • BHP z elementami pierwszej pomocy
 • Praktyka zawodowa
 

Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia będziesz:

 • organizował i realizował ochronę fizyczną i zabezpieczenie techniczne;
 • organizował i realizował ochronę obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
 • organizował i realizował ochronę wartości pieniężnych;
 • organizował i realizował zabezpieczenia imprez masowych.

 

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my zarezerwujemy Ci miejsce na kierunku już dziś!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.