Technik Pojazdów Samochodowych - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik Pojazdów Samochodowych - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 311513
Egzaminy: 

K1: MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
K2: MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia: od 1,5 roku do 2 lat
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik pojazdów samochodowych umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku kursanci stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
K 1 MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

K 2 MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Przepisy ruchu drogowego w kategorii B
 • Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych
 • Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • Techniki wytwarzania
 • Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
 • Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

 

Jako technik pojazdów samochodowych będziesz:

 

 • diagnozował stan techniczny pojazdów samochodowych;
 • obsługiwał i naprawiał pojazdy samochodowe;
 • organizował i nadzorował obsługę pojazdów samochodowych.

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my zarezerwujemy Ci miejsce na kierunku już dziś!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.