Technik Pojazdów Samochodowych - Kwalifikacyjny Kurs

Technik Pojazdów Samochodowych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Pojazdów Samochodowych jest dla ludzi którzy posiadają analityczny umysł, są skrupulatni i dokładni. Technik Pojazdów Samochodowych musi cechować się uczciwością, profesjonalizmem oraz dużą wiedzą. Technik Pojazdów Samochodowych powinien kierować się etyką zawodową szanować bezpieczeństwo, ponieważ w przyszłości klienci będą powierzać w jego ręce swoje bezpieczeństwo.

Technik Pojazdów Samochodowych Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Symbol cyfrowy zawodu: 311513

Na kwalifikacyjnym Kusie Zawodowym Technik Pojazdów Samochodowych zdobędziesz następujące kwalifikacje: 

 • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia na KKZ-cie wynosi 2 lata na obu kwalifikacjach. 

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.  Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku. 

Technik Pojazdów Samochodowych zawód dla ludzi z umiejętnościami praktycznymi!

Wybierając naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym Technik Pojazdów Samochodowych w naszej placówce masz gwarancję nauki w ilości zgodnej z podstawą programową MEiN oraz to że mamy stosowne uprawnienia do kształcenia na KKZ. Zajęcia na Techniku Pojazdów Samochodowych prowadzą nauczyciele z pasją i dużym doświadczeniem, więc nie musisz obawiać się egzaminów kwalifikacyjnych. Z nami zdasz je spokojnie. Realizując program nauczania na KKZ Technik Pojazdów Samochodowych będziesz uczył się przykładowych przedmiotów:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Rysunek techniczny
 • Silniki pojazdów samochodowych 
 • Elektronika i elektrotechnika 
 • Diagnostyka i naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • Przepisy ruchu drogowego 
 • Wykonywanie badań technicznych pojazdów samochodowych
 • Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
 • Praktyka zawodowa 
Dodatkowo wybierając naszą placówkę masz pewność, iż mamy stosowne uprawnienia do wydania odpowiednich dokumentów po zakończonym kursie.
Kończąc daną kwalifikację z wynikiem pozytywnym uzyskujesz Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydanego na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

Powyższe zaświadczenie uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu państwowego z danej kwalifikacji, organizowanego wraz z OKE w Jaworznie. Zdając pozytywnie egzamin państwowy uzyskujesz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.,  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700).

Zastanawiasz się dalej czy Technik Pojazdów Samochodowych to kierunek dla Ciebie? Może uda nam się pomóc Ci podjąć decyzję przedstawiając perspektywy zatrudnienia. Po ukończeniu Technika Pojazdów Samochodowych możesz podjąć pracę w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych, firmach przewozowych i kurierskich, firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne, w firmach produkujących różnego typu pojazdy. Technik Pojazdów Samochodowych również może prowadzić własne przedsiębiorstwo.

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację miejsca wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.