Szkoła policealna

Policealna Szkoła Zawodowa EFFEKT jest szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej wpisaną do ewidencji placówek niepublicznych prowadzoną przez Prezydenta Miasta Katowice, posiadającą pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty, w ramach której realizowane są programy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wybór dalszego kształcenia w szkole policealnej daje Ci możliwość uzyskania konkretnego zawodu, a tym samym wyspecjalizowania się w dziedzinie, która Cię interesuje. Możliwość kształcenia w systemie zaocznym pozwala Ci na kontynuowanie nauki bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej. Ponadto cykl kształcenia, który w zależności od kierunku trwa od 1 roku do 2 lat pozwala na wybór wielu specjalizacji, a tym samym większe szanse na zaistnienie na runku zawodowym jako specjalista w zakresie wielodziedzinowym. Kształcenie w szkołach policealnych daje Ci możliwość poszerzania własnych kwalifikacji zawodowych, dzięki czemu staniesz się atrakcyjny na rynku pracy.

W naszej szkole możesz się uczyć, jeśli ukończyłeś 18 lat i masz średnie wykształcenie. Ważne jest również to, że nie musisz mieć zdanej matury, by zostać naszym słuchaczem. Rok szkolny podzielony jest na nabór wrześniowy oraz lutowy, zatem możesz zapisać się do nas przez cały rok! O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń i nie pobieramy opłat wpisowego.

Cykl kształcenia: od 1 roku do 2 lat w zależności od wybranego kierunku; nauka w ciągu roku podzielona jest na dwa semestry, które rozpoczynają się od września i od lutego.

Egzaminy:

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są organizowane na zakończenie każdego semestru. Po ukończeniu cyklu kształcenia lub danego semestru (w zależności od ilości kwalifikacji w zawodzie) możesz przystąpić do egzaminu z danej kwalifikacji organizowanego przez OKE. Po zdaniu kwalifikacji uzyskasz zaświadczenie potwierdzające zdobycie konkretnej kwalifikacji w zawodzie. Osoba, która dostanie zaświadczenia potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie oraz możliwość posługiwania się uzyskanym tytułem zawodowym.

Natomiast po ukończeniu cyklu kształcenia niezależnie od tego czy przystąpisz do egzaminu z kwalifikacji, uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN zgodnie z rozporządzeniem.

Tryb nauki: zaoczny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 1 zdjęcie.

Wybierz Twój
wymarzony zawód

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kierunków zawodowych w szkole policealnej.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).


  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

   W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).