Szkoła Policealna EFFEKT - wykształcenie na poziomie technika

Szkoła Policealna EFFEKT

Szkoła Policealna EFFEKT to kształcenie najwyższym poziomie. Oczywiście posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, w efekcie mamy wpis do rejestru szkół prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice. Ponadto posiadamy pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty. Reasumując mamy te same uprawnienia co szkoły dzienne i realizujemy te same programy nauczania MEiN. W związku z powyższym u nas zdobędziesz wykształcenie na poziomie technika w różnych zawodach.

Szkoła Policealna EFFEKT zapewniamy wykształcenie na poziomie technika!

Z pewnością wybór dalszego kształcenia w Szkole Policealnej EFFEKT da Ci możliwość uzyskania konkretnego zawodu, a tym samym wyspecjalizowania się w dziedzinie, która Cię interesuje. Godnym uwagi jest fakt, iż u nas masz możliwość kształcenia w systemie zaocznym. Co w efekcie pozwala Ci na kontynuowanie nauki bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej. Dodatkowo cykl kształcenia, który w zależności od kierunku trwa od 1 roku do 2 lat pozwala na wybór wielu specjalizacji, co niewątpliwie zwiększy szanse na zaistnienie na runku zawodowym jako specjalista w zakresie wielodziedzinowym. Bezsprzecznie kształcenie w Szkole Policealnej EFFEKT w Katowicach da Ci możliwość poszerzania własnych kwalifikacji zawodowych, co w efekcie doprowadzi do rozwoju kariery zawodowej.

Istotnie w naszej Szkole Policealnej mogą uczyć się osoby dorosłe, dlatego musisz mieć 18 lat i posiadać średnie wykształcenie. Ważnym aspektem jest również to, że nie musisz mieć zdanej matury, by zostać naszym słuchaczem. Oczywiście rok szkolny podzielony jest u nas na nabór wrześniowy oraz lutowy. Reasumując możesz zapisać się do nas przez cały rok! Poza tym równie ważne jest, że o przyjęciu do Szkoły Policealnej decyduje kolejność zgłoszeń. W związku powyższym dokonując telefonicznej lub mailowej rezerwacji miejsca będziesz zwolniony z opłaty wpisowego, a w efekcie będziesz miał u nas miejsce gwarantowane!

Nauka w Szkole Policealnej EFFEKT to gwarancja jakości, jasne klarowne zasady, wspaniała kadra i przyjazna atmosfera!

 
 

Wybierz Twój
wymarzony zawód

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kierunków zawodowych w szkole policealnej.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.