Szkoła Policealna EFFEKT Katowice - nauka za darmo!

Szkoła Policealna

Policealna Szkoła Zawodowa EFFEKT w Katowicach jest szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej wpisaną do ewidencji placówek niepublicznych prowadzoną przez Prezydenta Miasta Katowice, posiadającą pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty, w ramach której realizowane są programy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wybór dalszego kształcenia w Szkole Policealnej EFFEKT daje Ci możliwość uzyskania konkretnego zawodu, a tym samym wyspecjalizowania się w dziedzinie, która Cię interesuje. Możliwość kształcenia w systemie zaocznym pozwala Ci na kontynuowanie nauki bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej. Ponadto cykl kształcenia, który w zależności od kierunku trwa od 1 roku do 2 lat pozwala na wybór wielu specjalizacji, a tym samym większe szanse na zaistnienie na runku zawodowym jako specjalista w zakresie wielodziedzinowym. Kształcenie w Szkole Policealnej Zawodowej EFFEKT w Katowicach daje Ci możliwość poszerzania własnych kwalifikacji zawodowych, dzięki czemu staniesz się atrakcyjny na rynku pracy.

W naszej Szkole Policealnej możesz się uczyć, jeśli ukończyłeś 18 lat i masz średnie wykształcenie. Ważne jest również to, że nie musisz mieć zdanej matury, by zostać naszym słuchaczem. Rok szkolny podzielony jest na nabór wrześniowy oraz lutowy, zatem możesz zapisać się do nas przez cały rok! O przyjęciu do szkoły policealnej decyduje kolejność zgłoszeń, a jeżeli dokonasz telefonicznej lub mailowej rezerwacji miejsca będziesz zwolniony z opłaty wpisowego! 

 
 

Wybierz Twój
wymarzony zawód

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kierunków zawodowych w szkole policealnej.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.