Opiekunka Dziecięca - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Katowice

Opiekunka Dziecięca

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekunka Dziecięca jest kierowany do osób, które lubią pracę z dziećmi. Od Opiekunki Dziecięcej oczekuje się odpowiedzialności, konsekwencji, opanowania, łagodności, ale równocześnie zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi, oraz cierpliwości i podzielności uwagi. Bardzo ważną rolę w zawodzie Opiekunki Dziecięcej pełni kreatywność, która jest niezbędna przy organizacji czasu wolnego z dziećmi.

Opiekunka Dziecięca Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Symbol cyfrowy zawodu: 325905

Na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z Opiekunki Dziecięcej zdobędziesz kwalifikację:

 • SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Cykl kształcenia na KKZ wynosi 2 lata.

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.  Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku.

Opiekunka Dziecięca zawód dla osób, które uwielbiają pracę z dziećmi!

Wybierając naukę u nas na kwalifikacyjnym kursie zawodowym Opiekunka Dziecięca masz gwarancję realizacji kształcenia zgodnie z wytycznymi MEiN oraz w ilości zgodnej z podstawą programową. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z dużym doświadczeniem, którzy dzielą się z naszymi kursantami zdobytą wiedzą
i umiejętnościami. Profesjonalizm i podejście kadry daje gwarancję, iż zdobyta wiedza przełoży się na zdawalność egzaminów zawodowych z kwalifikacji. Na naszym KKZ-cie będziesz uczył się przykładowych przedmiotów: 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej 
 • Podstawy anatomii i fizjologii dziecka 
 • Pierwsza pomoc
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka zdrowego 
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka z niepełnosprawnością 
 • Wychowanie muzyczne
 • Wychowanie plastyczno-techniczne 
 • Praktyka zawodowa
Dodatkowo wybierając naszą placówkę masz pewność, iż mamy stosowne uprawnienia do wydania odpowiednich dokumentów po zakończonym kursie.
Kończąc daną kwalifikację z wynikiem pozytywnym uzyskujesz Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydanego na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

Powyższe zaświadczenie uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu państwowego z kwalifikacji, organizowanego wraz z OKE w Jaworznie. Zdając pozytywnie egzamin państwowy uzyskujesz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.,  
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700).

Jeżeli dalej zastanawiasz się czy Opiekunka Dziecięca to kierunek kształcenia w jakim chciałbyś podążać, to pomożemy Ci to rozwiać! Zawód Opiekunki Dziecięcej jest zawodem deficytowym na rynku więc na pewno nie będziecie mieli problemów z znalezieniem pracy. Wykwalifikowani pracownicy z zakresu Opiekunki Dzieciecej są obecnie poszukiwani na rynku, jest to zawód odpowiedzialny, wymagający, ale na pewno jest niezbędny z racji charakteru wykonywanej pracy. Opiekunka dziecięca  może wykonywać zawód na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, ponieważ posiada wiadomości i umiejętności nie tylko do pracy w żłobku, ale również w domach małego dziecka, izbach dziecka, ośrodkach interwencji kryzysowej, oddziałach szpitalnych, hospicjach i klubikach dziecięcych. 

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.