Opiekunka Dziecięca - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Szkole EFFEKT

Opiekunka Dziecięca

Symbol cyfrowy zawodu: 325905

Egzaminy: K1 – SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Cykl kształcenia: od 1,5 roku do 2 lat

Tryb nauki: zaoczny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekunki dziecięcej umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Absolwent kursu posiada pełną, nowoczesną wiedzę niezbędną do rozumienia problemów rozwojowych dziecka oraz wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania różnych metod pracy z małymi dziećmi

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K1: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
 • Praktyka zawodowa
 

Jako opiekunka dziecięca będziesz:

·     planowała i organizowała pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną;

·     pielęgnowała dziecko zdrowe, chore i niepełnosprawne;

·     prowadziła działania wychowawcze i edukacyjne wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

·     promowała zdrowie i prowadzenie działań profilaktycznych;

         ·     udzielała pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my zarezerwujemy Ci miejsce na kierunku już dziś!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.