Technik Masażysta - Szkoła Medyczna EFFEKT Katowice

Technik Masażysta

Kod zawodu: 325402
Kwalifikacje: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.10. odbędzie się pod koniec czwartego semestru
Cykl kształcenia: 2 lata
Tryb nauki: stacjonarny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Technik masażysta stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Jako technik masażysta będziesz:

 • wykonywał masaż w medycynie;
 • wykonywał masażu w sporcie;
 • wykonywał masaż w kosmetyce i profilaktyce;
 • prowadził działalność profilaktyczną, popularyzującą
 • zachowania prozdrowotne

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie: technik masażysta

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód technik masażysta. Jest to zawód regulowany, co oznacza, że zakres obowiązków i kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia. Jak określa resort, technik masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

Technicy masażyści znajdą pracę na oddziałach rehabilitacji i w różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów. Obecnie otwiera się coraz więcej prywatnych klinik, które specjalizują się w tego rodzaju działalności. Technik masażysta może znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody, centrach odnowy biologicznej, a także w punktach masażu w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne. Najpopularniejsze miejsca pracy dla techników masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

Sportowcy biorący regularnie udział w zawodach, często korzystają z usług techników masażystów podczas treningu przygotowującego ich do rywalizacji, tuż przed startem oraz po ukończeniu konkursu. Jeśli zdobędziesz odpowiednie doświadczenie, możesz stać się zawodowym masażystą sportowym. 

Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Sposobem na otrzymanie zatrudnienia jest stworzenie sobie miejsca pracy, czyli rozpoczęcie własnej praktyki. 

Jak widać posiadanie zawodu technika masażysty daje szereg możliwości pod względem znalezienia pracy. Nie zwlekaj więc i zapisz się do Szkół EFFEKT na medyczny kierunek, który daje, aż tyle możliwości zawodowych. Zajęcia odbywają się w Centrum Katowic w pełni wyposażonej pracowni masażu

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.