Technik Architektury Krajobrazu - Kwalifikacyjny Kurs EFFEKT

Technik Architektury Krajobrazu

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Architektury Krajobrazu jest polecany dla osób, które cechują się kreatywnością i otwartością na nowe wyzwania. Technik Architektury Krajobrazu zajmuje się zagospodarowaniem otoczenia człowieka przy wykorzystaniu środowiska naturalnego tj. rzeźby terenu i roślinności, a także architektury oraz elementów kultury danego miejsca. Od Technika Architektury Krajobrazu wymaga się dobrego planowania i odpowiedzialności za wykonanie wielu elementów tworzących projekt. Architekt powinien stworzyć przestrzeń która w całości ze sobą współgra. 

Technik Architektury Krajobrazu Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Symbol cyfrowy zawodu: 314202

Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym z Technika Architektury Krajobrazu zdobędziesz następujące kwalifikacje:

 • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Cykl kształcenia na KKZ wynosi od 2 do 2,5 roku na obu kwalifikacjach.

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.  Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku.

Technik Architektury Krajobrazu zawód dla wizjonerów!

Wybierając naukę u nas na Techniku Architektury Krajobrazu możesz być pewien, że ilość godzin realizowana na kursie jest zgodna z podstawą programową MEiN. Realizujemy też program Ministerstwa Edukacji i Nauki więc masz gwarancję, że zdobyta podczas naszego KKZ-tu z Technika Architektury Krajobrazu, wiedza
i umiejętności są zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji. Nasza kadra to wysocy specjaliści, którzy doskonale przygotują Cię do egzaminu z danej kwalifikacji, przekazując niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na naszym kursie będziesz uczył się z przykładowych przedmiotów: 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Rośliny ozdobne
 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • Stylizacja ogrodów 
 • Podstawy projektowania 
 • Obiekty małej architektury krajobrazu
 • Projekty obiektów małej architektury
 • Praktyka zawodowa
Dodatkowo wybierając naszą placówkę masz pewność, iż mamy stosowne uprawnienia do wydania odpowiednich dokumentów po zakończonym kursie.
Kończąc daną kwalifikację z wynikiem pozytywnym uzyskujesz Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydanego na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

Powyższe zaświadczenie uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu państwowego z kwalifikacji, organizowanego wraz z OKE w Jaworznie. Zdając pozytywnie egzamin państwowy uzyskujesz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.,  
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700).

Jeżeli dalej zastanawiasz się czy wybrać naukę na KKZ Technik Architektury Krajobrazu to pomożemy Ci rozwiać wątpliwości wskazując perspektywy zatrudnienia. Technik architektury krajobrazu może pracować w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.), w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych. Jest także przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Kończąc Technika Architektury Krajobrazu masz naprawdę duże możliwości, wykorzystaj je!

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację miejsca wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.