Controlling Personalny - Szkoły Effekt Katowice

Kurs Controlling Personalny

Cele Szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania controllingu jako strategicznego narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto uczestnicy nabędą informacje niezbędne w procesie podejmowania decyzji, koordynowania planów i innych projektów personalnych, sprawowania kontroli oraz w zakresie liczenia wskaźników, ich interpretacji i stosowania benchmarków

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Idea controllingu HR, jego zakres i funkcje
 3. Cykl zarządczy z wykorzystaniem controllingu personalnego
 4. Zadania i obowiązki komórek controllingu HR, controllerzy HR i ich zadania
 5. Model biznesowy i strategia firmy a strategia HR i jej znaczenie dla organizacji
 6. Misja, wizja i strategia firmy punktem wyjścia do strategii ZZL
 7. Cele strategiczne HR, programy i inicjatywy HR skierowane na potrzeby biznesu
 8. Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
 9. Analiza strategiczna obszaru HR- warsztat
 10. Obecne oraz przyszłe cele i zadania w najważniejszych obszarach firmy a HR
 11. Ocena obecnej strategii personalnej firmy, ocena integracji strategii firmy ze strategią personalną
 12. Strategia personalna firmy a rynek pracy, marka organizacji jako pracodawcy
 13. Bilans jakości systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 14. Bilans kapitału ludzkiego w organizacji
 15. Kadrowa analiza SWOT i wnioskowanie do projektowania strategii ZZL
 16. Opracowanie ogólnego zarysu strategii ZZL (wyznaczenie kierunków strategicznych) i projektowanie celów strategicznych
 17. Controlling w projektach HR
 18. Wyznaczenie inicjatyw ZZL wg. Balanced Score Card i ich biznesowe komunikowanie
 19. 10 strategicznych inicjatyw ZZL (niezależnych od organizacji) a projekty HR

DZIEŃ II

 1. Wybór najważniejszego projektu do realizacji (rangowanie projektów)
 2. Controlling HR w służbie inicjatyw i projektów HR
 3. Praca nad efektywnością w Organizacji jako pierwsze kluczowe zadanie strategiczne ZZL
 4. Główne bariery efektywności i przedsiębiorczości wśród organizacji i pracowników
 5. Model HPI jako podstawa zwiększania efektywności
 6. Systemowe zarządzanie efektywnością pracy
 7. Zarządzanie kadrą kluczową i talentami w organizacji jako drugie kluczowe zadanie strategiczne ZZL
 8. Faktyczne możliwości realizacji strategii – kompetencje strategiczne menedżerów i pracowników
 9. Przewagi konkurencyjne wynikające z potencjału kadrowego, przedsiębiorcze organizacje i pracownicy
 10. Systemowe zarządzanie potencjałem pracowników
 11. Kształtowanie wartości organizacyjnych i kultury organizacyjnej jako trzecie kluczowe zadanie strategiczne ZZL
 12. Kultura organizacyjna i wartości organizacyjne a konkurencyjność firmy
 13. Modele kultury organizacyjnej i zestawy – jak kultura może wspierać strategię
 14. Systemowe diagnozowanie kultury organizacyjnej wraz z przydatnymi narzędziami
 15. Podstawowe wskaźniki controllingu strategicznego HR a karta wskaźników strategicznych w HR
 16. Struktura kosztów pracy – ujęcie HR, księgowe i controlingowe (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
 17. Struktura przychodów z pracy – ujęcie HR, księgowe i controlingowe (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
 18. Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) oraz innych wskaźników rentowności zatrudnienia – koncepcja i zastosowanie
 19. Benchmarki stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Kadry i Księgowość

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy kadrowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, unijne, podatkowe

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.