Technik Sterylizacji Medycznej - Szkoła Medyczna EFFEKT

Technik Sterylizacji Medycznej

Zdecydowanie niezbędnymi cechami dobrego Technika Sterylizacji Medycznej są odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność oraz rzetelność.

Technik Sterylizacji Medycznej w Szkole EFFEKT to wysoka jakość edukacji!

Kod zawodu: 321104
Kształcąc się na Techniku Sterylizacji Medycznej zdobędziesz kwalifikacje:

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyborów medycznych

Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.12. odbywa się pod koniec semestru drugiego.

Cykl kształcenia na Techniku Sterylizacji Medycznej wynosi 1 rok, a nauka odbywa się w trybie zaocznym czyli weekendowo.

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

Technik Sterylizacji Medycznej to zawód dla ludzi rzetelnych!

 

Technik Sterylizacji Medycznej to zawód, który jest niezbędny w środowisku zajmującym się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych. Zdecydowanie obecny rynek medyczny potrzebuje fachowców z tej dziedziny, ważnym aspektem jest fakt, iż perspektywy zatrudnienia po ukończeniu Technika Sterylizacji Medycznej i zdaniu egzaminów z OKE oraz uzyskaniu dyplomy zawodowego są niezwykle duże. Technik Sterylizacji Medycznej może znaleźć zatrudnienie w centralach sterylizacyjnych, pracowniach endoskopowych, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach dentystycznych czy kosmetycznych.

W związku z powyższym perspektywy zatrudnienia są niezwykle duże, efektem tego jest to iż wybierając naukę na Techniku Sterylizacji Medycznej w Medycznej Szkole EFFEKT nie musisz się martwić o swoją karierę zawodową. 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.