Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji - Kwalifikacyjny Kurs w Szkole EFFEKT

Technik Chłodnictwa I Klimatyzacji - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 311929

Egzaminy: 

K1 – ELE.03. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

K2 – ELE.04. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

Cykl kształcenia: od 1,5 roku do 2 lat

Tryb nauki: zaoczny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik chłodnictwa i klimatyzacji umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z montażem, uruchamianiem oraz obsługą instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, a także z wykonywaniem remontów czy usuwaniem awarii.

Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, handlowych i usługowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, a także nadzoru technicznego urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w przemyśle spożywczym, budownictwie, transporcie, rolnictwie oraz służbie zdrowia.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
K 2: ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Termodynamika techniczna
 • Elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
 • Technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
 • Technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
 • Pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
 • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
 • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
 • Praktyka zawodowa
 

Jako technik chłodnictwa i klimatyzacji będziesz:

 

 • oceniał stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • obsługiwał i konserwował urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła;
 • naprawiał oraz modernizował urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła;
 • organizował prace związane z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • demontował urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych.

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my zarezerwujemy Ci miejsce na kierunku już dziś!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.