Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji - Kwalifikacyjny Kurs Katowice

Technik Chłodnictwa
i Klimatyzacji

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji jest zawodem dla osób o ścisłym i analitycznym umyśle, które interesują się naukami ścisłymi i technicznymi. Kierunek Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji  wymaga od kandydatów sprawności fizycznej i ruchowej, ponieważ praca jaką wykonuje wymaga wysiłku fizycznego, wykonywana jest też często
w zmiennych warunkach atmosferycznych. 

Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 

Symbol cyfrowy zawodu: 311929

Na kwalifikacyjnym kursie zawodowym Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji zdobędziesz następujące kwalifikacje:

 

 • ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Cykl kształcenia na KKZ wynosi od 2 do 2,5 roku na obu kwalifikacjach.

 

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej. Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku.

Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji zawód dla osób o analitycznym umyśle! 

Wybierając naukę u nas na Kwalifikacyjny Kursie Zawodowym Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji masz gwarancję realizacji ilości godzin zgodnie z podstawą programową. Kadra pedagogiczna jaka wykłada na Techniku Chłodnictwa i Klimatyzacji to praktycy i wysocy specjaliści w tej dziedzinie. Wybierając kształcenie na naszym KKZ masz gwarancję profesjonalnego i fachowego przygotowania do egzaminu z kwalifikacji. Na kursie Technika chłodnictwa i Klimatyzacji będziesz uczył się przykładowych przedmiotów: 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy chłodnictwa i klimatyzacji 
 • Pracownia rysunku technicznego 
 • Pracownia elektroniki i elektrotechniki 
 • Pracownia montażu instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
 • Eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
 • Organizowanie prac związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • Praktyka zawodowa
Dodatkowo wybierając naszą placówkę masz pewność, iż mamy stosowne uprawnienia do wydania odpowiednich dokumentów po zakończonym kursie.
Kończąc daną kwalifikację z wynikiem pozytywnym uzyskujesz Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydanego na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

Powyższe zaświadczenie uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu państwowego z danej kwalifikacji, organizowanego wraz z OKE w Jaworznie. Zdając pozytywnie egzamin państwowy uzyskujesz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.,  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700).

Zastanawiasz się dalej czy wybrać kształcenie na Techniku Chłodnictwa i Klimatyzacji? Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości  nakreślając Ci perspektywy zatrudnienia. Po ukończonym KKZ Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji  kursant może prowadzić własną działalność gospodarczą, a także pracować w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym, przetwórstwie i produkcji żywności, browarach, mleczarniach, platformach wiertniczych, statkach dalekomorskich i wycieczkowych, dużych obiektach handlowych i usługowych, studiach telewizyjnych, centrach przetwarzania danych, bankach, teatrach, salach koncertowych i obiektach sportowych, szpitalach itd. Jak widzisz perspektywy zatrudnienia po nabyciu kwalifikacji z Technika Chłodnictwa i Klimatyzacji są naprawdę ogromne, więc nie zwlekaj z zapisem, zdobądź kwalifikacje ELE.03 i ELE.04 jak najszybciej!

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację miejsca wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.