Controlling Procesów HR - Szkoły Effekt Katowice

Kurs Controlling Procesów HR

Cele Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu HR i kształtowania umiejętności swobodnego poruszania się w zakresie HR. Ponadto na szkoleniu uczestnicy nabędą odpowiednią wiedzę i umiejętności jak zwiększać efektywność firmy poprzez wykorzystanie działań, procesów i controllingu HR.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Controlling funkcji HR w organizacji z wykorzystaniem podejścia procesowego.
 2. Controlling w procesach HR
 3. Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
 4. Idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów i jej wykorzystanie na potrzeby HR
 5. Optymalizacja procesów i jej wykorzystanie na potrzeby procesów HR
 6. Etatyzacja i wynagradzanie w ujęciu controllingowym
 7. Planowanie zasobów osobowych w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa
 8. Analizy stanu i struktury zatrudnienia, monitorowanie popytu i podaży pracowników
 9. Efektywny (motywacyjny) system wynagradzania
 10. Benchmarki wynagrodzeniowe a controlling personalny
 11. Rekrutacja i selekcja w ujęciu controllingowym
 12. Efektywne praktyki employer brandingu, rekrutacji i selekcji oraz przebieg procesów w tych obszarach
 13. Zasady kontraktu psychologicznego a trendy w zatrudnieniu
 14. Oceny okresowe skierowane na wyniki pracy w ujęciu controllingowym
 15. Cele i zasady prowadzenia efektywnościowych ocen okresowych pracowników
 16. Zarządzanie przez cele i zarządzanie wynikami jako ważny obszar controllingu HR
 17. Premie, nagrody i bonusy za efekty
 18. Pomiar i ocena kompetencji w ujęciu controllingowym
 19. Zagadnienia dotyczące tworzenia modelu kompetencji (mapa kompetencji) i metod oceny kompetencji
 20. Metody pomiaru kompetencji zawodowych, diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych i wycena

DZIEŃ II

 1. Planowanie i realizacja szkoleń i rozwoju w kontekście faktycznego zwiększania potencjału pracowników
 2. Pomiar efektywności procesów szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń
 3. Znaczenie ścieżek karier i awansów, programów talent management, rozwoju pracowników kluczowych i menedżerów dla kosztów obszaru personalnego i efektywności zasobów ludzkich
 4. Zarządzanie wartościami a standardy pracy i ich wykorzystanie z controllingu personalnym
 5. Pomiar postaw pracowniczych i ich znaczenie dla firmy
 6. Badania satysfakcji, motywacji i zaangażowania pracowników a efektywność i jakość pracy oraz innowacyjność i przedsiębiorczość
 7. Controllingowe ujęcie wyników badań i wykorzystanie wyników badań w procesach zarządczych
 8. Rozwiązywanie umów o pracę i outplacement w ujęciu controllingowym
 9. Zjawisko anomii pracowniczej a efektywność obszaru HR, koszty wymiany kadry
 10. Założenia efektywnych form rozwiązywania umów o pracę, założenia efektywnego Outplacementu
 11. Analiza funkcji personalnej :
 12. Zapoznanie się z metodologią analizy.
 13. Zgodność z prawem i etyka działania oraz praktyki rynku jako wyznaczniki do narzędzi pomiarowych.
 14. Przeprowadzenie analizy w najważniejszych obszarach funkcji personalnej.
 15. Poprawna interpretacja wyników.
 16. Analiza stanu ZZL i jakości procesów ZZL w organizacji poprzez benchmarki w obszarze HR.
 17. Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń. 

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Kadry i Księgowość

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy kadrowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, unijne, podatkowe

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.