Medyczna Szkoła EFFEKT nauka na najwyższym poziomie

Szkoła Medyczna EFFEKT

Szkoła Medyczna EFFEKT to prestiż, jakość, gwarancja zajęć praktycznych w pełni wyposażonych własnych pracowniach . Oczywiście posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, w efekcie mamy wpis do rejestru szkół prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice. Ponadto posiadamy pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty. Ważnym aspektem jest fakt, iż mamy pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia w ramach kształcenia w zawodach medycznych. Reasumując mamy te same uprawnienia co szkoły dzienne i realizujemy te same programy nauczania MEiN. W związku z powyższym nauka u nas odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji.

Medyczna Szkoła EFFEKT - własne pracownie, wysoka zdawalność egzaminów z kwalifikacji zawodowych!

Bez wątpienia osoby mające kwalifikacje w zawodach medycznych są obecnie najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Z pewnością podjęcie kształcenia w Medycznych Szkołach EFFEKT daje możliwość zdobycia kwalifikacji i dobrego zawodu w krótkim czasie, ponieważ nauka trwa od 1,5 do 2,5 roku. W efekcie kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym lub dziennym  w zależności od wyboru kierunku oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa. Konkludując Szkoły Medyczne EFFEKT zapewniają teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodów medycznych przez stworzenie najlepszych warunków kształcenia zapewniając z jednej strony m.in. własne w pełni wyposażone pracownie. Bez wątpienia nasza kadra pedagogiczna przygotuje naszych słuchaczy do egzaminów z kwalifikacji zawodowych. Ponieważ wspólnie dbamy o wysoką zdawalność egzaminów zawodowych organizowanych z OKE.

 

Istotnie w naszej szkole mogą uczyć się wszystkie osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią. Dlatego ważne jest również to, iż aby zostać naszym słuchaczem nie musisz mieć matury. Godnym uwagi jest fakt, iż rok szkolny podzielony jest na nabór wrześniowy oraz lutowy, w rezutacie zapisać się zatem do nas można przez cały rok. Istotne jest to, że o przyjęciu do Szkół Medycznych EFFEKT decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z powyższym dokonując wcześniej telefonicznej lub mailowej rezerwacji miejsca będziesz zwolniony z opłaty wpisowego!

Nauka w Medycznych Szkołach EFFEKT to gwarancja jakości, jasne klarowne zasady oraz przyjazna atmosfera!

Wybierz kierunek
medyczny idealny dla Ciebie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kierunków medycznych.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.