Medyczna Szkoła Policealna - EFFEKT Katowice - Darmowe Kierunki

Szkoła Medyczna

W naszej ofercie edukacyjnej są, aż dwie szkoły medyczne o nazwach Medyczna Szkoła Policealna EFFEKT w Katowicach oraz Policealna Medyczna Szkoła EFFEKT w Katowicach. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej z wpisem do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Katowice i posiadamy pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty. Ponadto mamy pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia w ramach kształcenia w zawodach medycznych.

Osoby mające kwalifikacje w zawodach medycznych są obecnie najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Kształcenie w Medycznych Szkołach EFFEKT daje możliwość zdobycia kwalifikacji i dobrego zawodu w krótkim czasie, ponieważ nauka trwa od 1,5 do 2,5 roku. Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym lub mieszanym w zależności od wyboru kierunku. Szkoły Medyczne EFFEKT zapewniają teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodów medycznych przez stworzenie najlepszych warunków kształcenia zapewniając m.in. własne w pełni wyposażone pracownie. 


W naszej szkole mogą uczyć się wszystkie osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią. Ważne jest również to, iż aby zostać naszym słuchaczem nie musisz mieć matury. Rok szkolny podzielony jest na nabór wrześniowy oraz lutowy, zapisać się zatem do nas można przez cały rok. O przyjęciu do Szkół Medycznych EFFEKT decyduje kolejność zgłoszeń, a dokonując wcześniej telefonicznej lub mailowej rezerwacji miejsca będziesz zwolniony z opłaty wpisowego!

Wybierz kierunek
medyczny idealny dla Ciebie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kierunków medycznych.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.