Szkoła medyczna

Medyczna Szkoła Policealna EFFEKT oraz Policealna Medyczna Szkoła EFFEKT są szkołami z uprawnieniami szkoły publicznej wpisanymi do ewidencji placówek niepublicznych prowadzoną przez Prezydenta Miasta Katowice i posiadającą pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty. Ponadto posiadamy pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia w ramach kształcenia w zawodach medycznych.

Lokalny rynek pracy wskazuje jak bardzo osoby mające kwalifikacje w zawodach medycznych są obecnie najbardziej poszukiwanymi specjalistami. Kształcenie w Medycznej Szkole Policealnej daje możliwość zdobycia kwalifikacji – zdobycia bardzo dobrego zawodu w krótkim czasie, ponieważ nauka trwa od 1 roku do 2,5 roku. Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym lub zaocznym w zależności od wyboru kierunku. Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów i słuchaczy do wykonywania zawodu przez stworzenie najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych.


W naszej szkole mogą uczyć się wszystkie osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią. Ważne jest również to, iż aby zostać naszym słuchaczem nie musisz przystępować do egzaminu maturalnego. Rok szkolny podzielony jest na nabór wrześniowy oraz lutowy, zapisać się zatem do nas można przez cały rok. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń i nie pobieramy opłat wpisowego!


Cykl kształcenia: od 1 roku do 2,5 lat w zależności od wybranego kierunku; nauka w ciągu roku podzielona jest na dwa semestry, które rozpoczynają się od września i od lutego.

 

Egzaminy:

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są organizowane na zakończenie każdego semestru. Po ukończeniu cyklu kształcenia lub danego semestru (w zależności od ilości kwalifikacji w zawodzie) słuchacz może przystąpić do egzaminu z danej kwalifikacji organizowanego przez OKE. Po zdaniu kwalifikacji uzyskuje się zaświadczenie potwierdzające uzyskanie konkretnej kwalifikacji w zawodzie. Osoba, która zdobędzie zaświadczenia potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie oraz możliwość posługiwania się uzyskanym tytułem zawodowym.

Po ukończeniu cyklu kształcenia niezależnie od tego czy przystąpi się do egzaminu z  kwalifikacji, każdy absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN zgodnie z rozporządzeniem.

 

Tryb nauki: zaoczny lub stacjonarny

  

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 1 zdjęcie.

Wybierz kierunek
medyczny idealny dla Ciebie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kierunków medycznych.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).


  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

   W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).