Technik Usług Fryzjerskich - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik Usług Fryzjerskich

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Usług Fryzjerskich jest polecany dla osób, które mają dużą wrażliwość estetyczną, cechują się precyzją i poczuciem odpowiedzialności w pracy. Technik Usług Fryzjerskich posiada wysoką kulturę osobistą, jest spostrzegawczy, ma podzielność uwagi oraz zdolność do szybkiego podejmowania decyzji. Technik Usług Fryzjerskich musi też być w dobrej kondycji fizycznej, a co najważniejsze posiadać sprawność manualną do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich. 

Technik Usług Fryzjerskich Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy. 

Symbol cyfrowy zawodu: 514105

Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym Technik Usług Fryzjerskich zdobędziesz dwie kwalifikacje: 

 • FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
 • FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Cykl kształcenia na KKZ wynosi 2 lata na obu kwalifikacjach. 

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.  Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku. 

Technik Usług Fryzjerskich zawód dla ludzi z wrażliwością estetyczną!

Wybierając naukę u nas na Techniku Usług Fryzjerskich możesz być pewien, że ilość godzin realizowana na kursie jest zgodna z podstawą programową MEiN. Realizujemy też program Ministerstwa Edukacji i Nauki więc masz gwarancję, że zdobyta podczas naszego KKZ-tu z Technika Usług Fryzjerskich, wiedza
i umiejętności są zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji. Nasza kadra to wysocy specjaliści, którzy doskonale przygotują Cię do egzaminu z danej kwalifikacji, przekazując niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na naszym kursie będziesz uczył się z przykładowych przedmiotów: 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy fryzjerstwa
 • Aspekty stylizacji we fryzjerstwie
 • Techniki i technologie fryzjerskie
 • Higiena zawodowa i organizacja pracy w salonie fryzjerskim
 • Projektowanie i estetyka
 • Kreowanie wizerunku
 • Pracownia fryzjerska
 • Praktyka zawodowa
 
Dodatkowo wybierając naszą placówkę masz pewność, iż mamy stosowne uprawnienia do wydania odpowiednich dokumentów po zakończonym kursie.
Kończąc daną kwalifikację z wynikiem pozytywnym uzyskujesz Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydanego na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

Powyższe zaświadczenie uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu państwowego z kwalifikacji, organizowanego wraz z OKE w Jaworznie. Zdając pozytywnie egzamin państwowy uzyskujesz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.,  
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700).

Jeżeli dalej masz wątpliwości czy wybrać kształcenie w kierunku Technika Usług Fryzjerskich, to postaramy Cię przekonać możliwością rozwoju zawodowego. Jako Technik Usług Fryzjerskich po nabyciu kwalifikacji możesz znaleźć pracę w profesjonalnych salonach fryzjerskich, w agencjach mody i agencjach reklamowych. Na Technika Usług Fryzjerskich czeka praca również jako wizażysta w teatrach, w telewizji i na planach filmowych, możesz również rozwijać karierę zawodową prowadząc własny salon fryzjerski.

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację miejsca wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.