Technik Transportu Kolejowego - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - EFFEKT

Technik Transportu Kolejowego - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 311928
Egzaminy: 

K1: TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
K2: TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Cykl kształcenia: od 1,5 roku do 2 lat
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik transportu kolejowego umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako: dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer, dyspozytor oraz kierownik pociągu. Będziesz mógł kontynuować naukę na studiach na wydziale transportu i logistyki. Otrzymasz także możliwość wykonywania takich zadań jak: nadzór nad ruchem i obsługą pociągów, korzystanie z urządzenia sterowania ruchem kolejowym, planowanie przewozów pasażerskich i towarowych, a także wykonywanie manewrów kolejowych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

K 2: TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy ruchu kolejowego
 • Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • Infrastruktura kolejowa
 • Kolejowe pojazdy szynowe
 • Eksploatacja handlowa kolei
 • Technika ruchu kolejowego
 • Odprawa pociągów na stacji
 • Działalność usługowa kolei
 • Technologia i organizacja pracy stacji
 • Praktyki zawodowe
 • Praktyka zawodowa
 

Jako technik transportu kolejowego będziesz:

 • organizował oraz prowadził ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
 • obsługiwał urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności;
 • nadzorował i koordynował pracę przewoźników na terenie stacji kolejowej;
 • planował i organizował pasażerskie i towarowe przewozy kolejowe oraz zarządzał taborem kolejowym;
 • przygotowywał do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
 • zestawiał, rozrządzał i obsługiwał pociągi.

  

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my zarezerwujemy Ci miejsce na kierunku już dziś!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.