Technik Transportu Kolejowego - Kwalifikacyjny Kurs Katowice

Technik Transportu Kolejowego

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Transportu Kolejowego polecany jest dla osób o odpowiednich predyspozycjach psychologiczno-fizycznych. Technik Transportu Kolejowego musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, musi mieć dużą odporność psychiczną i fizyczną, musi wykazywać się zrównoważeniem emocjonalnym oraz zdolnością koncentracji i ogromną cierpliwością. Technik Transportu Kolejowego musi być też rozważny, odpowiedzialny, obowiązkowy oraz wykazywać się opanowaniem.

Technik Transportu Kolejowego Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Symbol cyfrowy zawodu: 311928

Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym Technik Transportu Kolejowego zdobędziesz dwie kwalifikacje: 

 • TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
 • TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Cykl kształcenia na KKZ wynosi od 1,5 roku do 2 lat

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.  Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku.

Technik Transportu Kolejowego zawód dla ludzi odpowiedzialnych!

Wybierając naukę u nas na Techniku Transportu Kolejowego możesz być pewien, że ilość godzin realizowana na kursie jest zgodna z podstawą programową MEiN. Realizujemy też program Ministerstwa Edukacji i Nauki więc masz gwarancję, że zdobyta podczas naszego KKZ-tu z Technika Transportu Kolejowego, wiedza i umiejętności są zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji. Nasza kadra to wysocy specjaliści, którzy doskonale przygotują Cię do egzaminu z danej kwalifikacji, przekazując niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na naszym kursie Technik Transportu Kolejowego będziesz uczył się z przykładowych przedmiotów:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy ruchu kolejowego
 • Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • Infrastruktura kolejowa
 • Kolejowe pojazdy szynowe
 • Eksploatacja handlowa kolei
 • Tabor szynowy
 • Przygotowanie praktyczne do zawodu maszynisty 
 • Odprawa pociągów na stacji
 • Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • Praktyka zawodowa
Dodatkowo wybierając naszą placówkę masz pewność, iż mamy stosowne uprawnienia do wydania odpowiednich dokumentów po zakończonym kursie. Kończąc daną kwalifikację z wynikiem pozytywnym uzyskujesz Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydanego na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

Powyższe zaświadczenie uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu państwowego z kwalifikacji, organizowanego wraz z OKE w Jaworznie. Zdając pozytywnie egzamin państwowy uzyskujesz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700).

Zastanawiasz się nad wyborem kierunku Technik Transportu Kolejowego? Jeżeli masz te cechy osobowości co w opisie kierunku, to nie masz nad czym długo się zastanawiać. Zapisując się na Technika Transportu Kolejowego możesz pracować jako dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy, konduktor, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, dyspozytor, kasjer biletowo-bagażowy, kasjer biletowo-towarowy, kierownik kas biletowo-bagażowych, kierownik zespołu obsługi informacyjnej. Kończąc kwalifikacje z Technika Transportu Kolejowego otworzą się dla Ciebie możliwości dalszego rozwoju zawodowego na kolei, a dokształcając się o dodatkowe fakultety spektrum zatrudnienia jak i awansu zawodowego zdecydowanie Ci się zwiększy. Zatem nie zwlekaj z decyzją co do swojej przyszłości. 

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację miejsca wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.