Technik Dentystyczny - Szkoła Medyczna EFFEKT Katowice

Technik Dentystyczny

Kod zawodu: 321402
Kwalifikacje: MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.06. odbywa się pod koniec 5 semestru
Cykl kształcenia: 2,5 roku
Tryb nauki: stacjonarny i zaoczny (mieszany)
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Zakres kompetencji i umiejętności zawodowych technika dentystycznego obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo i naprawę uzupełnień protetycznych i aparatów szczękowo-ortopedycznych zleconych przez dentystę. Absolwent szkoły medycznej na kierunku technik dentystyczny jest przygotowany do wykonywania protez twarzowo-szczękowych dla pacjentów po operacjach onkologicznych i plastycznych (protez pooperacyjnych i epitez twarzy).

Technik dentystyczny to jedyny zawód, który daje uprawnienia do wykonywania protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i ektoprotez nosa, oka czy małżowiny usznej. Intensywny rozwój nowych technologii protetycznych powoduje, że na rynku pojawiają się urządzenia umożliwiające cyfrową rekonstrukcję uzębienia pacjenta, czego efektem jest rosnące zapotrzebowanie na techników dentystycznych.  

Jako technik dentystyczny będziesz:

 • wykonywał protezy zębowe i aparaty ortodontyczne zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • wykonywał protezy pooperacyjne, epitezy twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • naprawiał protezy zębowe i pooperacyjne, szyny, aparaty ortodontyczne i epitezy twarzy;
 • obsługiwał nowoczesne urządzenia i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Uzasadnienie zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami w zawodzie: technik dentystyczny

Technika dentystyczna należy do dynamicznie rozwijającej się gałęzi usług medycznych. Wiąże się to z faktem, iż społeczeństwo przywiązuje coraz większą wagę do estetyki wyglądu zewnętrznego, w tym m.in. do pięknego uśmiechu i idealnego uzębienia. Ponadto Polska stała się popularnym kierunkiem turystyki zdrowotnej i medycznej dla mieszkańców Europy Zachodniej, co spowodowało stały rozwój gabinetów stomatologicznych i współpracujących z nimi pracowni protetycznych. Istotnym czynnikiem jest też wzrost świadomości obywateli w zakresie profilaktyki i leczenia ortodontycznego, który powoduje zwiększenie popytu na aparaty ortodontyczne. Te wszystkie czynniki sprawiły, że branża medyczna w dziedzinie świadczenia usług protetyczno-ortodontycznych przeżywa ciągły rozwój.

Będąc absolwentem na kierunku technik dentystyczny możesz być zatrudniony w państwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych. Będziesz miał możliwość prowadzić własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej. Umiejętności i kompetencje w zakresie wyuczonej kwalifikacji MED.06. wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy są zgodne z oczekiwaniami krajowych i europejskich pracodawców. Europass czyli Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku angielskim), otrzymywany po zdaniu egzaminu zawodowego, ułatwia mobilność i zwiększa szanse na zatrudnienie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zdobądź jeden z najbardziej dochodowych zawodów medycznych i zapisz się do Szkół EFFEKT w Katowicach na technika dentystycznego, a będziesz miał gwarancję nauki praktycznej w pełni wyposażonej pracowni protetycznej. 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.