Technik Logistyk - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Szkole EFFEKT

Technik Logistyk - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 333107
Egzaminy: 

K1 – SPL.01. Obsługa magazynów
K2 – SPL.04. Organizacja transportu
Cykl kształcenia:  od 1,5 roku do 2 lat
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik logistyk umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (oprogramowania komputerowego, transportu) w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To właśnie dzięki logistykom, współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha, wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniające się w produkty. Technik logistyk jest również odpowiedzialny za nadzór dostawy towaru do klientów, obsługuje transport towarów za pomocą programów informatycznych oraz optymalizuje koszty wysyłki produktów.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: SPL.01. Obsługa magazynów,
K 2: SPL.04. Organizacja transportu

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
 • Logistyka w procesach produkcji
 • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • Zapasy i magazynowanie
 • Dystrybucja
 • Procesy transportowe w logistyce
 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • Planowanie produkcji i dystrybucji
 • Usługi transportowo-spedycyjne
 • Obsługa jednostek zewnętrznych
 • Planowanie przepływu zasobów i informacji
 • Praktyka zawodowa
 

Jako technik logistyk będziesz:

 • przyjmował i wydawał towary z magazynu;
 • planował, organizował i dokumentował procesy transportowe;
 • przechowywał towary;
 • prowadził dokumentację magazynową;
 • planował, organizował i dokumentował procesy spedycyjne.

 

 Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my zarezerwujemy Ci miejsce na kierunku już dziś!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

   W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
   [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]