Technik Logistyk - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Katowice

Technik Logistyk

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Logistyk jest dla ludzi, którzy cechują się dużą rzetelnością, pewnością siebie, komunikatywnością oraz otwartością. Dodatkowo Technik Logistyk musi cechować się odpornością na stres, ponieważ zawód logistyka wiąże się z tym, iż bywa czasem nerwowo. Od Technika Logistyka oczekuje się również strategicznego myślenia, dyspozycyjności, zdolności negocjacyjnych oraz organizacyjnych. 

Technik Logistyk Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Symbol cyfrowy zawodu: 333107

Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym z Technika Logistyka zdobędziesz następujące kwalifikacje: 

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu

Cykl kształcenia na KKZ-cie wynosi 2 lata na obu kwalifikacjach. 

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej. Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku.

Technik logistyk zawód dla ludzi wszechstronnych! 

Wybierając naukę u nas na Kwalifikacyjny Kursie Zawodowym Technik Logistyk masz gwarancję realizacji ilości godzin zgodnie z podstawą programową. Kadra pedagogiczna jaka wykłada na kierunku Technik Logistyk to praktycy i wysocy specjaliści w tej dziedzinie. Wybierając kształcenie na naszym KKZ masz gwarancję profesjonalnego i fachowego przygotowania do egzaminu z kwalifikacji. Na kursie Technika Logistyk będziesz uczył się przykładowych przedmiotów:

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy logistyki
 • Organizacja pracy magazynów
 • Procesy magazynowe
 • Pracownia magazynowa
 • Transport w logistyce
 • Organizacja procesów transportowych 
 • Pracownia transportowa
 • Praktyka zawodowa
Dodatkowo wybierając naszą placówkę masz pewność, iż mamy stosowne uprawnienia do wydania odpowiednich dokumentów po zakończonym kursie.
Kończąc daną kwalifikację z wynikiem pozytywnym uzyskujesz Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydanego na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

Powyższe zaświadczenie uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu państwowego z danej kwalifikacji, organizowanego wraz z OKE w Jaworznie. Zdając pozytywnie egzamin państwowy uzyskujesz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.,  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700).

Masz wątpliwości co do wyboru kształcenia na Techniku Logistyki? Pomożemy Ci podjąć decyzję, bo na tym kierunku masz naprawdę duże możliwości znalezienia pracy i to dobrze płatnej. Na Technika Logistyka czeka praca w magazynach, hurtowniach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, w firmach kurierskich, różnego rodzaju firmach spedycyjnych i transportowych. Techników Logistyków poszukuje się także w portach lotniczych i morskich oraz w dużych stacjach kolejowych jak również w miejskiej centrali kontroli ruchu. Jak widać sporo tych możliwości, więc nie zwlekaj dłużej z podjęciem decyzji. 

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację miejsca wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.