Florysta / Bukieciarz

Kod zawodu: 343203
Kwalifikacje: OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych
Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację OGR.01. odbędzie się pod koniec drugiego semestru
Cykl kształcenia: 1 rok
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Jako florysta będziesz:

  • tworzył różnego rodzaju kompozycje z roślin ciętych oraz doniczkowych, stosując środki techniczne oraz pomocnicze;
  • dekorował wnętrza oraz otwarte przestrzenie;
  • opierał się w pracy na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych;
  • posiadał wiedzę z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej;
  • posługiwał się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła;
  • przygotowany do prowadzenia własnej firmy.

Uzasadnienie zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami w zawodzie: florysta/bukieciarz

W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na florystów – kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

Kwalifikacje w zawodzie florysta odpowiadają potrzebom rynku, przygotowują specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych. Ponadto masz możliwość otworzyć własną działalność zajmującą się sztuką układania i przyzdabiania roślin

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).