Asystent Osoby Niepełnosprawnej - Szkoła EFFEKT Katowice

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kierunek Asystent Osoby Niepełnosprawnej to zawód dla ludzi odpowiedzialnych, punktualnych, otwartych i komunikatywnych. Z pewnością jest to zawód również dla osób kreatywnych oraz chętnych do uczenia się. Niewątpliwie Asystent Osoby Niepełnosprawnej musi charakteryzować się ogromną dobrocią.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Szkole Policealnej EFFEKT to wysoka jakość kształcenia!

Kod zawodu: 341201
Kształcąc się w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej zdobędziesz kwalifikacje:

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.01. odbywa się pod koniec drugiego semestru
Cykl kształcenia na Asystencie Osoby Niepełnosprawnej wynosi 1 rok, a nauka odbywa się zaocznie, czyli weekendowo.
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej zawód dla z niezwykłą dobrocią!

Bez wątpienia najważniejszym zadaniem Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Bezsprzecznie niepełnosprawność w dzisiejszych czasach to jedna z najważniejszych kwestii społecznych. W rzeczywstości Asystent Osoby Niepełnosprawnej odgrywa niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych we własnym środowisku. W związku z powyższym zakres działań zawodowych Asystenta Osoby Niepełnosprawnej wymaga zatem posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Reasumując, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność.

Istotnie praca Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest niezwykle ważna. W związku z powyższym jeżeli chcesz przyczynić się do tego aby na twarzach osób niepełnosprawnych gościł zawsze uśmiech to ten kierunek kształcenia jest zdecydowanie dla Ciebie.

Obecnie bez wątpienia przegląd internetowych ofert pracy oraz ogłoszeń Powiatowych Urzędów Pracy z różnych regionów Polski wykazuje coraz większe zainteresowanie zatrudnianiem Asystentów Osób Niepełnosprawnych. Reasumując możliwość zatrudnienia Asystent Osoby Niepełnosprawnej znajdzie zatem w licznych organizacjach i fundacjach pomocy osobom niepełnosprawnym oraz w jednostkach samorządowych. 

Dlatego jeżeli  lubisz nieść pomoc osobom, które tego potrzebują to zostań Asystentem Osoby Niepełnosprawnej. W efekcie zapisz się na ten kierunek do naszej Szkoły Policealnej EFFEKT i zdobądź zawód wielkiego serca. 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.