Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - EFFEKT Katowice

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EFFEKT w Katowicach jest szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej wpisaną do ewidencji placówek niepublicznych prowadzoną przez Prezydenta Miasta Katowice, posiadającą pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty.

Wykształcenie średnie to obecnie standard, który zwiększa Twoją wartość na rynku pracy. Liceum dla dorosłych jest propozycją dla wszystkich osób, chcących zdobyć wykształcenie średnie, bez konieczności rezygnacji z codziennych obowiązków i pracy. Po ukończeniu liceum uzyskujesz wykształcenie średnie ogólne, które da Ci możliwość przystąpienia do najważniejszego egzaminu jakim jest matura. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego uprawnia Cię do otrzymania świadectwa dojrzałości, które umożliwi Ci kontynuowanie nauki w szkole wyższej. Możesz także kontynuować naukę w jednych z naszych Szkół Policealnych EFFEKT lub zdobyć zawód poprzez ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

Cykl kształcenia: 4 lata. 

Rozwiązali Ci grupę lub chcesz zmienić szkołę?  Pamiętaj, że do nas możesz zapisać się także na semestry wyższe. Zdobądź średnie wykształcenia w Liceum dla Dorosłych w Katowicach - EFFEKT

Egzaminy: 

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są organizowane na zakończenie każdego semestru. Po ukończeniu cyklu kształcenia możesz przystąpić do egzaminu maturalnego.

Tryb nauki: zaoczny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z dowodem osobistym do wglądu lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.