Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EFFEKT jest szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej wpisaną do ewidencji placówek niepublicznych prowadzoną przez Prezydenta Miasta Katowice, posiadającą pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty.

Wykształcenie średnie to obecnie standard, który zwiększa Twoją wartość na rynku pracy. Liceum dla dorosłych jest propozycją dla wszystkich osób, chcących zdobyć wykształcenie średnie, bez konieczności rezygnacji z codziennych obowiązków i pracy. Po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie ogólne, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego otrzymujesz świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej. Możesz także kontynuować naukę w szkole policealnej lub zdobyć zawód poprzez ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Cykl kształcenia: 4 lata

Egzaminy: 

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są organizowane na zakończenie każdego semestru. Po ukończeniu cyklu kształcenia możesz przystąpić do egzaminu maturalnego.

Tryb nauki: zaoczny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum oraz 1 zdjęcie.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).


  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

   W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).