Liceum Ogólnokształcące EFFEKT - zaoczne od 16 roku życia

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EFFEKT w Katowicach jesteśmy szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej. Istotne jest to, iż mamy wpis do rejestru szkół prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice. Ponadto posiadamy również pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty. Podsumowując mamy te same uprawienia co liceum dzienne i realizujemy ten sam program nauczania MEiN. Niewątpliwie jedyną różnicą jest to, że u nas uczysz się zaocznie czyli weekendowo!

Liceum Ogólnokształcące

Wykształcenie średnie to obecnie standard, który zwiększa Twoją wartość na rynku pracy. Niewątpliwie zaoczne Liceum Ogólnokształcące jest propozycją dla wszystkich osób, chcących zdobyć wykształcenie średnie, bez konieczności rezygnacji z codziennych obowiązków i pracy. Z pewnością po ukończeniu liceum ogólnokształcącego uzyskasz wykształcenie średnie ogólne, co w konskewencji umożliwi Ci przystąpienie do najważniejszego egzaminu jakim jest matura. W efekcie uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego uprawnia Cię do otrzymania świadectwa dojrzałości. Bez wątpienia umożliwi Ci to kontynuowanie nauki w szkole wyższej. Bezsprzecznie możesz także kontynuować naukę w jednych z naszych Szkół Policealnych EFFEKT. Godnym uwag, jest też fakt, iż możesz zdobyć zawód poprzez ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które również mamy w ofercie. 

Liceum Ogólnokształcące EFFEKT, nauka w trybie zaocznym

Cykl kształcenia: 4 lata. 

Rozwiązali Ci grupę lub chcesz zmienić szkołę?  Pamiętaj, że do nas możesz zapisać się także na semestry wyższe. W związku z powyższym u nas masz szansę na ukończenie liceum na dowolnym etapie niezakończonej nauki. Reasumując w każdej chwii masz szansę zdobyć średnie wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym EFFEKT w Katowicach. 

Egzaminy: 

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są organizowane na zakończenie każdego semestru. Oczywiście egzaminy są organizowane w formie pismenej i ustnej. Efektem uzyskania pozytywnych ocen i ukończenia cyklu kształcenia jest mozliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Tryb nauki: zaoczny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z dowodem osobistym do wglądu lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.