Technik Spedytor - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Katowice

Technik Spedytor

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Spedytor jest polecany dla osób, które są otwarte, dynamiczne, operatywne, komunikatywne. Technik Spedytor musi również, posiadać umiejętności nawiązywania kontaktów z klientami oraz utrzymywania ich. Konieczne u Technika Spedytora będą też umiejętności strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne oraz kreatywność i inicjatywa w działaniu. 

Technik Spedytor Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 

Symbol cyfrowy zawodu: 333108

Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym Technik Spedytor zdobędziesz kwalifikację kwalifikację z:

 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Cykl kształcenia na KKZ wynosi 2 lata

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej. Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku.

Technik Spedytor zawód dla ludzi dynamicznych! 

Wybierając naukę u nas na Techniku Spedytorze możesz być pewien, że ilość godzin realizowana na kursie jest zgodna z podstawą programową MEiN. Realizujemy też program Ministerstwa Edukacji i Nauki więc masz gwarancję, że zdobyta podczas naszego KKZ-tu z Technika Spedytora, wiedza i umiejętności są zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji. Nasza kadra to wysocy specjaliści, którzy doskonale przygotują Cię do egzaminu z danej kwalifikacji, przekazując niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na naszym kursie Technik Spedytor będziesz uczył się z przykładowych przedmiotów: 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Ekonomika transportu
 • Transport i spedycja
 • Podstawy prawa transportowego 
 • Podstawy techniki magazynowania 
 • Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji 
 • Statystyka
 • Pracownia transportu i spedycji
 • Praktyka zawodowa
 
Dodatkowo wybierając naszą placówkę masz pewność, iż mamy stosowne uprawnienia do wydania odpowiednich dokumentów po zakończonym kursie.
Kończąc daną kwalifikację z wynikiem pozytywnym uzyskujesz Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydanego na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

Powyższe zaświadczenie uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu państwowego z kwalifikacji, organizowanego wraz z OKE w Jaworznie. Zdając pozytywnie egzamin państwowy uzyskujesz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700).

Zastanawiasz się czy kierunek Technik Spedytor jest dla Ciebie?? Pomożemy podjąć Ci decyzję przedstawiając możliwości zatrudnienia na osoby z kwalifikacjami w zawodzie Technika Spedytora jakie obecnie są na rynku. Jako Technik Spedytor będziesz pracować w biurze, gdzie za pomocą telefonu, komputera czy innych urządzeń biurowych skontaktujesz się z klientami i będziesz śledził transport przesyłek. Znajdziesz prace w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, w przedsiębiorstwach transportu kolejowego, w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych, w firmach kurierskich, urzędach pocztowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem, w agencjach celnych, wolnych obszarach celnych, w firmach świadczących usługi samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze czy morskie. Jak widzisz możliwości są wielkie, teraz tylko wystarczy zdobyć kwalifikacje w zakresie Technika Spedytora

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację miejsca wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.