Technik Spedytor - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Szkoła EFFEKT

Technik Spedytor - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 333108
Egzaminy: 

K1 – SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Cykl kształcenia: od 1,5 roku do 2 lat
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik spedytor umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Technik spedytor organizuje transport samochodowy, kolejowy, morski, śródlądowy i lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K 1: SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
 • Podstawy prawa transportowego
 • Statystyka
 • Technika biurowa
 • Podstawy transportu i spedycji
 • Przewóz ładunków
 • Organizacja transportu i spedycji
 • Obsługa działalności spedycyjnej
 • Statystyka
 • Technika biurowa
 • Praktyka zawodowa
 

Jako technik spedytor będziesz:

 • planował, organizował i dokumentował procesy transportowe;
 • prowadził dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 • wykonywał prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

 

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my zarezerwujemy Ci miejsce na kierunku już dziś!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.