Technik Administracji - Szkoła Policealna EFFEKT Katowice

Technik administracji

Technik Administracji jest kierunkiem dla osób, które chcą podjąć pracę w biurze. W efekcie Technik Administracji powinien wykazać się dyspozycyjnością, zapałem do pracy, odpowiedzialnością oraz być osobą godną zaufania. Ponadto jako Technik Administracji musisz się cechować rzetelnością, wysoką kulturą osobistą oraz komunikatywnością. Reasumując mając te cechy to jest to kierunek dla Ciebie!

Technik Administracji w Szkole Policealnej EFFEKT nauka na najwyższym poziomie!

Kod zawodu: 334306
Kształcąc się na kierunku Technik Administracji zdobędziesz kwalifikacje:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Egzamin potwierdzający kwalifikację EKA.01. odbywa się pod koniec semestru czwartego.
Cykl kształcenia na Techniku Administracji wynosi 2 lata, a nauka odbywa się w trybie zaocznym, czyli weekendowo.
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Technik Administracji zawód dla ludzi rzetelnych!

Godne uwagi jest to, iż Technik Administracji jest zawodem, który jest potrzebny w każdej firmie.  W związku z powyższym perspektywy zatrudnienia po ukończeniu Technika Administracji są ogromne. Dlatego od Technika Administracji wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów, oczywiście jak i dyspozycyjności. Bezsprzecznie rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji niewątpliwie powoduje, iż coraz bardziej poszukiwani są wysocy specjaliści w zakresie Technika Administracji. 

Bezsprzecznie analiza ofert pracy wykazała, że bieżące zapotrzebowanie rynku pracy na Techników Administracji jest stabilne i stosunkowo wysokie. W związku z powyższym jako wykwalifikowany Technik Administracji możesz znaleźć pracę w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej. Istotne jest to, iż pracy nie zabraknie.

Reasumując chcesz mieć stabilną pracę w administracji ten kierunek jest stworzony dla Ciebie. W związku z powyższym zapisz się na Technika Administracji do Szkoły Policealnej EFFEKT w Katowicach, w efekcie zdobądź stabilny zawód.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.