Szkoła Podstawowa dla dorosłych EFFEKT Katowice

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych EFFEKT w Katowicach jest szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej wpisaną do ewidencji placówek niepublicznych, prowadzoną przez Prezydenta Miasta Katowice, posiadającą pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty.

Szkoła podstawowa dla dorosłych to opcja dla osób, które nie miały możliwości ukończenia szkoły dziennej, chcą zdobyć wykształcenie, a w przyszłości atrakcyjny zawód. Pozwala ona na kontynuowanie nauki bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych EFFEKT w Katowicach jest skierowana nie tylko dla osób pełnoletnich. U nas możesz rozpocząć naukę za zgodą rodziców już od 16 roku życia. 🙂 Jeśli nie miałeś możliwości ukończenia gimnazjum, przyjdź do naszej szkoły podstawowej. Likwidacja Twojego gimnazjum nie zamyka Ci drogi ukończenia szkoły. W gimnazjum nauka trwała 3 lata, a w Szkole Podstawowej EFFEKT w Katowicach nauka trwa tylko 2 lata, a zajęcia odbywają się tylko 2 weekendy w miesiącu.  Wybierz naukę w Szkołach EFFEKT, a zyskasz wiele więcej niż wykształcenie.   

Cykl kształcenia: 2 lata

Egzaminy:

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są organizowane na zakończenie każdego semestru. Egzaminy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych organizowane są w formie pisemnej, natomiast z pozostałych przedmiotów egzaminy są organizowane w formie ustnej.

Tryb nauki: zaoczny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej oraz dowód osobisty do wglądu lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.