Technik Weterynarii - Prywatne Technikum EFFEKT Katowice

Technik Weterynarii

Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej. Może również wykonywać czynności związane z badaniem i higieną mięsa w rzeźniach. rozpoznawanie leków i preparatów weterynaryjnych oraz sposobów ich przygotowywania, przechowywania i stosowania.

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii. Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt.

Technik weterynarii pracuje w różnych miejscach, w których występują zwierzęta – są to np. chlewy, stajnie, kurniki czy pastwiska. Asystuje weterynarzowi w gabinecie, a wtedy jego pacjentami są zazwyczaj zwierzęta domowe.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie Ciągły rozwój weterynarii i rolnictwa, wprowadzanie nowych metod, technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych. Technik weterynarii może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt i organach inspekcji weterynaryjnej. W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.

 

Nauka w szkole kończy się:

egzaminem maturalnym: poziom podstawowy z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, poziom rozszerzony- wybrane przedmioty oraz egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE 

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynarii

Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce

Język angielski w chowie zwierząt

Chów zwierząt w praktyce

Język angielski w weterynarii

Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce

Anatomia i fizjologia zwierząt

Diagnostyka weterynaryjna w praktyce

Chów zwierząt

Zabiegi weterynaryjne

Rozród i inseminacja zwierząt

Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce

Przepisy ruchu drogowego

 

Diagnostyka weterynaryjna

 

Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

 

Kontrola i nadzór weterynaryjny

 

Języki obce: język angielski i język niemiecki.

Praktyka zawodowa – kl. 1 i 2 – 70 h, kl. 3 – 140 h, kl.3 i 4 70 h. RAZEM 280 h (8 tyg.)

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

 

Uwaga!
Dla osób pełnoletnich, istnieje możliwość kształcenia w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego -> https://effekt.edu.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe/technik-weterynarii

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.