Szkoły EFFEKT - u nas zdobędziesz najlepsze wykształcenie!

Szkoły EFFEKT

To bez wątpienia bogata oferta edukacyjna - Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna, Szkoła Medyczna, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oraz krótkie kursy i szkolenia! Reasumując u nas znajdziesz coś dla Siebie!

Szkoły EFFEKT najwyższa jakość w edukacji!

Wychodząc naprzeciw obecnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy w różnego rodzaju specjalistów, wzbogaciliśmy naszą ofertę edukacyjną o Szkoły EFFEKT. W konsekwencji oferujemy kształcenie w Szkole Policealnej, Medycznej, Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Wybierając kształcenie w Szkołach EFFEKT bez wątpienia wybieracie gwarancję jakości, prestiż oraz jasne i klarowne zasady.  W związku z powyższym dbamy, by nasi Słuchacze zdobyli solidne przygotowanie edukacyjne i potrafili je skutecznie wykorzystać w staraniach o swój rozwój, a także o rozwój swojej kariery zawodowej. Ponadto wybierając również dokształcenie w oferowanych przez nas kursach i szkoleniach, niewątpliwie wybieracie gwarancję bycia „na topie” na rynku pracy.

W naszych Szkołach EFFEKT znajdziecie bogatą propozycję kierunków kształcenia w wielu różnorodnych obszarach. Ważnym aspektem w dążeniu do naszego celu, bez wątpienia pomaga nam m.in. wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która prowadzi zajęcia w sposób przystępny, jasny i kreatywny. W konsekwencji wybierając naukę u nas zyskujesz gwarancję nauki w przyjaznej atmosferze. Ważnym aspektem, jest to, że dajemy naszym wszystkim Słuchaczom gwarancję uzyskania odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Staramy się dla Was stworzyć nową jakość w edukacji!

Nauka w Szkołach EFFEKT to prestiż, jakość, jasne klarowne zasady oraz przyjazna atmosfera!

 

Zapisz się

Zarezerwuj miejsce już teraz przez Internet - Pamiętaj, że liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona.

Nie zwlekaj, zapisz się jak najszybciej!

Zapraszamy!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.