Prywatne Technikum EFFEKT nauka na najwyższym poziomie

Prywatne Technikum EFFEKT

Do podjęcia nauki w naszym Technikum zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem, którzy chcą uzyskać maturę i zawód, a w przyszłości kontynuować naukę na studiach. Ukończenie szkoły wiąże się ze zdawaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Wybierz kierunek dla Siebie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą technikum.

Technik Informatyk
Technik
Informatyk
Technik
Logistyk
Technik 
Rachunkowości
Technik
Weterynarii
 
 
 
 

Prywatne Technikum EFFEKT to Szkoła szyta na miarę, czym się różni od innych szkół:

 • Mała kameralna szkoła
 • Wysoki poziom nauczania
 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Uczą najlepsi nauczyciele
 • W ramach w-f zajęcia z trenerami personalnymi
 • Brak zadań domowych
 • U nas liczy się człowiek i jego pasje
 • Znamy każdego ucznia - jego słabe i mocne strony
 • Pomagamy rozwiązywać problemy uczniów
 • Mamy dobry, bieżący kontakt z rodzicami
 • Budujemy ciepłe relacje między uczniami a gronem pedagogicznym.

Technikum to szkoła ponadpodstawowa, cykl kształcenia trwa 5 lat a zajęcia odbywają się w centrum Katowic.

Zajęcia rozpoczynają się od Września.

Dlaczego warto zastanowić się nad wyborem technikum?

 • bo oprócz przedmiotów ogólnokształcących możesz poszerzać wiedzę o zagadnienia specjalistyczne,
 • bo uzyskasz kwalifikacje zawodowe,
 • bo uzyskujesz tytuł technika,
 • bo uczysz się praktycznych umiejętności,
 • bo możesz zdawać maturę i studiować tak, jak po liceum!

Szkoła zapewnia:

 • naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego.
 • zajęcia z informatyki w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu
 • naukę w warunkach bezstresowych
 • przyjmuje młodzież z dysleksją i dysgrafią
 • uczy solidności, odpowiedzialności i obowiązkowości
 • terapię indywidualną dla uczniów wymagających wsparcia psychologa
 • możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

Nie tolerujemy nałogów i uzależnień wśród uczniów.

Nasza placówka ma do zaoferowania kierunki:

Egzaminy:

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Przedmioty ogólnokształcące

Nasze Prywatne Technikum EFFEKT w Katowicach realizuje podstawę programową MEiN dla szkół, która pozwoli uczniowi dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego, wieńczącego naukę w technikum.

Przedmioty teoretyczne zawodowe i praktyki zawodowe

Nasze technikum poprzez realizację zawodowych przedmiotów teoretycznych daje solidną podstawę wiedzy do efektywnego wykorzystania jej w praktyce oraz pozwala bardzo dobrze przygotować się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty praktyczne zawodowe i praktyki zawodowe

Nasze technikum stawia na uczenie się poprzez praktykę – uzupełnieniem teorii jest duża ilość zajęć praktycznych w specjalistycznych pracowniach pozwala na nabycie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

Przedmioty dodatkowe

Do planu lekcji dodaliśmy zajęcia prowadzone przez trenerów. W naszym technikum lekcje mają przygotować uczniów do efektywnego podejścia do zewnętrznej certyfikacji.

Tryb nauki: dzienny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty, zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

Nauka w Prywatnym Technikum EFFEKT to gwarancja jakości, jasne klarowne zasady oraz przyjazna atmosfera!

 
 
 
 
 
 

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

   

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.