Technik Weterynarii - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Katowice

Technik Weterynarii

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Weterynarii jest polecany dla osób, które posiadają zamiłowanie do pracy ze zwierzętami, cechują się odpowiedzialnością, sumiennością, wytrwałością, szybkością w podejmowaniu decyzji, a także posiadają wyobraźnię i  wysoką zdolność koncentracji. Jeżeli posiadasz te cechy i kochasz zwierzęta zdecydowanie Technik Weterynarii to kierunek dla Ciebie. 

Technik Weterynarii Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: 

Symbol cyfrowy zawodu: 324002
Na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z Technika Weterynarii zdobędziesz następujące kwalifikacje: 

 • ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Cykl kształcenia na KKZ wynosi: od 2 do 2,5 roku na obu kwalifikacjach.

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.  Konieczne będzie również dostarczenie, na podstawie wydanego przez nas skierowania, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na w/w kierunku.

Technik Weterynarii zawód dla miłośników zwierząt!

Wybierając naukę u nas na Techniku Weterynarii możesz być pewny, że kurs będzie zorganizowany w ilości godzin zgodnej z podstawą programową. Będziesz brał udział w wyjazdach do gospodarstwa rolnego, na stadninę, do ubojni, Instytutu Weterynaryjnego i do wielu innych. Nasze zajęcia prowadzą Lekarze Weterynarii, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, a teorię popierają przykładami z życia wziętymi. Jednym słowem u nas nauczysz się zawodu Technika Weterynarii praktycznie, czego dowodem jest wysoka zdawalność egzaminów zawodowych z kwalifikacji. Poniżej przedstawiamy przykładowe przedmioty nauczania: 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Chów zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Rozród i inseminacja zwierząt
 • Zabiegi weterynaryjne
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • Praktyka zawodowa

Dodatkowo wybierając naszą placówkę masz pewność, iż mamy stosowne uprawnienia do wydania odpowiednich dokumentów po zakończonym kursie.

Kończąc daną kwalifikację z wynikiem pozytywnym uzyskujesz Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydanego na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). 

Powyższe zaświadczenie uprawnia Cię do przystąpienia do egzaminu państwowego z danej kwalifikacji, organizowanego wraz z OKE w Jaworznie. Zdając pozytywnie egzamin państwowy uzyskujesz Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.,  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700).

Zastanawiasz się dalej nad wyborem nauki na Techniku Weterynarii? Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości przedstawiając Ci uzasadnienie zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami w zawodzie Technika Weterynarii jakie obecnie są na rynku:

Technik weterynarii należy do grupy poszukiwanych pracowników, szczególnie w roli pomocnika lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasienniania zwierząt, w ubojniach zwierząt  
i innych zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w organach Inspekcji Weterynaryjnej. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie np.: świadczenia usług unasienniania zwierząt, korekcji racic, pielęgnacji kopyt, pielęgnacji zwierząt towarzyszących itp. Analiza internetowych ofert pracy wykazała, że stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych.

Pamiętaj, że jako jedyna placówka w Katowicach co semestr otwieramy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z Technika Weterynarii. Dołącz do grona naszych kursantów i weź udział w kolejnej edycji kursu.

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację miejsca wraz z danymi kontaktowymi, a my skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.