Technik Weterynarii - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - EFFEKT

Technik Weterynarii - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 324002
Egzaminy z kwalifikacji: 
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
Cykl kształcenia: 2 lata
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na w.w kierunku

Kwalifikacyjny kurs zawodowy Technik Weterynarii umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

 

Jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej. Ciągły rozwój weterynarii i rolnictwa oraz wprowadzanie nowych metod i technologii obligują go do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

 

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego Technik Weterynarii może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt i organach inspekcji weterynaryjnej.  Stoi przed nim także możliwość otwarcia własnej działalności w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt oraz w długoterminowej rehabilitacji.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Przedmioty nauczania

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Choroby i pielęgnacja zwierząt
 • Administracja weterynaryjna
 • Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
 • Zabiegi weterynaryjne
 • Analityka weterynaryjna
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • Praktyka zawodowa
 

Jako technik weterynarii będziesz:

 • prowadził chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
 • wykonywał zabiegi inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywał zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
 • zajmował się czynnościami pomocniczymi dotyczącymi diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywał czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadził i obsługiwał ciągnik rolniczy z przyczepami;
 • wykonywał czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

 

Uzasadnienie zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami w zawodzie: technik weterynarii

Technik weterynarii należy do grupy poszukiwanych pracowników, szczególnie w roli pomocnika lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, w ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w organach Inspekcji Weterynaryjnej. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie np.: świadczenia usług unasienniania zwierząt, korekcji racic, pielęgnacji kopyt, pielęgnacji zwierząt towarzyszących itp. Analiza internetowych ofert pracy wykazała, że stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych.

Wyślij przez formularz prośbę o rezerwację wraz z danymi kontaktowymi, a my zarezerwujemy Ci miejsce na kierunku już dziś!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.