Kadry i Księgowość - Szkoły Effekt Katowice

Kadry I Księgowość

Zapraszamy Państwa do sprawdzenia naszej oferty kursów i szkoleń Kadrowo - Księgowych.

Nasze kursy i szkolenia skierowane są do osób, które chcą nabyć wiedze i umiejętności z w.w zakresu w stopniu podstawowym, jednakże znajdą tu szkolenia osoby którym powyższa tematyka jest już znana jednakże ich wiedza wymaga doprecyzowania. W związku z powyższym dzielimy grupy szkoleniowe tak aby poziom wiedzy był dopasowany do danej grupy szkoleniowej, a uczestnicy kursu wynieśli maksimum wiedzy i praktycznych rozwiązań.

Poniżej przedstawiamy ofertę szkoleń i kursów księgowo-kadrowych, zachęcamy do sprawdzenia najbliższych terminów szkoleń w kalendarzu.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznego pozyskiwania/zdobywania środków finansowych na statutową działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej. Uczestnicy zajęć poznają zasady finansowania, sporządzania i rozliczania wniosków.

Kadry i Płace od Podstaw

Ilość godzin: 50

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i płac.

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności rozliczania podatkowego na podstawie książki przychodów i rozchodów

Celem szkolenie jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie księgowań w wspólnotach mieszkaniowych.

Obsługa programu PŁATNIK

Ilość godzin: 20

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu szczegółowej obsługi programu PŁATNIK

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności obsługi programu SYMFONIA Kadry i Płace

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznego obsługiwania programu Symfonia - Finanse i Księgowość oraz utrwalenie wiedzy z zakresu rachunkowości.

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznego obsługiwania programu Symfonia - Handel.

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie w zakresie rozliczania, najnowszych zmian w przepisach oraz zaznajomienie się z najnowszym orzecznictwem i interpretacjami z tym związanymi.

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – CIT.

Podatek VAT

Ilość godzin: 16

Celem kursu jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i UE oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych zmian w podatku VAT.

Rachunkowość i Finanse

Ilość godzin: 50

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności prawidłowego rozliczania, kontroli oraz innych zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zawodu Głównego Księgowego.

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wyliczania wynagrodzeń, ekwiwalentów, zasiłków oraz innych świadczeń

Pozostała oferta

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

    Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

    Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.