Technik Rachunkowości - Prywatne Technikum EFFEKT Katowice

Technik Rachunkowości

Technik rachunkowości zajmuje się, m.in. księgowaniem i wystawianiem faktur, rozliczaniem świadczeń oraz składek pobieranych przez ZUS, przygotowywaniem sprawozdań i analiz finansowych. Rozlicza on również wynagrodzenia, często przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

 • podbudowa szkoły podstawowej
 • kształcenie w systemie dziennym
 • 5-letni okres nauki

Jeśli jesteś zorganizowany, skrupulatny, masz umysł ścisły i chcesz mieć pewną i dobrze płatna pracę- wybierz Technika Rachunkowości.

Technik Rachunkowości zajmuje się głównie wykonywaniem rozliczeń, bilansów i raportów finansowych zgonie z literą prawa podatkowego. Dokonuje rozliczeń z instytucjami finansowymi, dba o obieg dokumentów finansowych, faktur i rachunków oraz ewidencjonuje je.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz miał wiedzę, która pomoże Ci nie tylko w zdobyciu stabilnego zatrudnienia, ale też w prowadzeniu własnej działalności i zarządzaniu kosztami w życiu prywatnym. Technik Rachunkowości potrzebny jest w każdej firmie i z pewnością znajdzie zatrudnienie w działach finansowo – księgowych firm, urzędach skarbowych i innych instytucjach finansowych, bankach czy towarzystwach ubezpieczeniowych.

Absolwent naszego Technikum w zawodzie technik rachunkowości będzie potrafił:

 • rozliczać wynagrodzenia, składki pobierane przez ZUS oraz podatki,
 • prowadzić sprawy kadrowe i płacowe,
 • prowadzić rozliczenia finansowe z kontrahentami,
 • ewidencjonować operacje gospodarcze,
 • przeprowadzać inwentaryzację i rozliczać jej wyniki,
 • wyceniać składniki aktywów i pasywów,
 • ustalać wynik finansowy,
 • sporządzać sprawozdania finansowe.

Po skończeniu technikum absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Zawód technika rachunkowości to pewna przyszłość zawodowa. Każde przedsiębiorstwo potrzebuje fachowców potrafiących prowadzić sprawy związane z kadrami, płacami i rozliczeniami finansowymi. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają mu zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych przedsiębiorstwach, urzędach skarbowych, bankach, biurach rachunkowych i instytucjach finansowych. Może także założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nauka w szkole kończy się:

egzaminem maturalnym: poziom podstawowy z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, poziom rozszerzony- wybrane przedmioty oraz egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE 

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Języki obce: język angielski i język niemiecki.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej

Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej

Polityka i organizacja przedsiębiorstw

Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych

Elementy statystyki opisowej

Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej

Kadry i płace

Systemy komputerowe w rachunkowości

Rozliczanie finansowe przedsiębiorstw

 

Język angielski zawodowy

 

Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej

 

Sprawozdawczość i analiza finansowa

 

 

Praktyka zawodowa – kl. 2 – 70 h, kl. 3 – 140 h, kl.4 70 h. RAZEM 280 h (8 tyg.)

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka i język angielski.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.