Technik Logistyk - Prywatne Technikum EFFEKT Katowice

Technik Logistyk

Zawód technika logistyka jest coraz bardziej popularny, a zapotrzebowanie na osoby, posiadające odpowiednie umiejętności, stale rośnie. Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

 • podbudowa szkoły podstawowej
 • kształcenie w systemie dziennym
 • 5-letni okres nauki

Technik logistyk to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Potrzeby rynku pracy to główna przyczyna otwarcia nowego kierunku kształcenia w Technikum EFFEKT.

Kształcenie w tym kierunku daje szerokie predyspozycje zawodowe. Absolwent technikum znajdzie zatrudnienie zarówno w firmach transportowych, spedycyjnych, handlowych czy produkcyjnych jak również na lotniskach, w portach morskich czy dużych stacjach kolejowych.

Zawód technik logistyk daje również szerokie możliwości samodzielnego prowadzenia firmy.

Zapisując się na ten kierunek, nauczysz się wszystkiego, co technik logistyk powinien wiedzieć.

Zdobędziesz wiedzę z logistyki, ekonomii, marketingu, a także zarządzania. Poznasz tajniki dobrej organizacja czasu, zdolności zarządzania, planowania i przewidywania.  

Jeśli posiadasz takie predyspozycje jak:

 • umiejętność planowania i przewidywania
 • komunikatywność
 • rzetelność
 • operatywność w działaniu
 • łatwość w nawiązywania kontaktów
 • uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji
 • spostrzegawczość i refleks to technik logistyk jest zawodem dla Ciebie!

Nauka w szkole kończy się:

egzaminem maturalnym: poziom podstawowy z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, poziom rozszerzony- wybrane przedmioty.

oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

W ramach zawodu zdobędziesz 2 kwalifikacje:

 • kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów
 • kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu.

Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy transportowe, spedycyjne, handlowe czy produkcyjne
 • na lotniskach
 • w portach morskich
 • na dużych stacjach kolejowych.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży logistycznej

Procesy magazynowe

Podstawy logistyki

Pracownia magazynowa

Organizacja pracy magazynów

Pracownia transportowa

Obsługa klientów i kontrahentów

 

Język angielski zawodowy w logistyce

 

Transport w logistyce

 

Organizacja procesów transportowych

 

 

Praktyka zawodowa kl. 3 – 140 h, kl.4 140 h. RAZEM 280 h (8 tyg.)

Przedmioty rozszerzone: matematyka i geografia.

Języki obce: język angielski, j. niemiecki.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.