Życie i zdrowie - Szkoły Effekt Katowice

Ubezpieczenia na życie

To ubezpieczenia, których celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie Ubezpieczonemu świadczeń w postaci danej sumy pieniężnej zagwarantowanej w polisie ustalonej na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub nastąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowo indywidualne ubezpieczenie na życie może także chronić przed skutkami trwałej niezdolności do pracy lub inwalidztwa. Polisa na życie może mieć również charakter finansowego zabezpieczenia, na przykład jeśli Ubezpieczony stara się o kredyt hipoteczny.

Formy ubezpieczeń na życie to:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci,
 • ubezpieczenia na dożycie,
 • ubezpieczenie mieszane,
 • renty życiowe,
 • ubezpieczenia posagowe,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym.

A może warto ubezpieczyć się od utraty zdrowia??

to indywidualne ubezpieczenie polegające na gwarancji pokrycia kosztów leczenia Ubezpieczonego w renomowanych placówkach medycznych. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to przede wszystkim brak kolejek do lekarzy, gwarancja szerokiego zakresu opieki medycznej, lekarskiej i dentystycznej.

Ubezpieczenie zdrowotne wykupione indywidualnie często traktowane jest jako doskonałe uzupełnienie usług, jakie zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ. Usługi objęte zakresem polisy to między innymi: podstawowa opieka zdrowotna u lekarzy pierwszego kontaktu, limitowane lub nielimitowane wizyty u lekarzy specjalistów, wizytę o umówionej godzinie bez czekania, wizyty domowe, limitowane lub nielimitowane badania specjalistyczne, zabiegi ambulatoryjne w renomowanych placówkach medycznych na terenie całego kraju.

Pamiętaj także o NNW Szkolnym dla swojego dziecka lub studenta

Możesz samodzielnie sprawdzić i zakupić polisę z niektórych Towarzystw, a po pozostałe musisz się z nami skontaktować 🙂

Jeśli któryś z linków lub kod rabatowy nie działa to daj nam znać - podamy właściwy 😉

Oferujemy również NNW + OC nauczyciela / dyrekcji

 

Napisz do nas w sprawie obliczenia składki

Jeśli potrzebujesz jakiekolwiek ubezpieczenie, wypełnij formularz kontaktowy.

Wskaż jakie ubezpieczenie Cie interesuje, pozwoli nam to na wstępne przygotowanie produktu.

Skontaktujemy się z w sprawie ustalenia szczegółów niezbędnych do przedstawienia konkretnej oferty oraz wyliczenia składki.

Pamiętaj, że przedstawienie oferty jest bezpłatne, a my przedstawimy oferty z kilku towarzystw.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
  Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.