Komunikacja - Szkoły Effekt Katowice

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych. Najpopularniejszym ubezpieczeniem komunikacyjnym w Polsce jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych OC, które jest jednocześnie obowiązkowe. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku kolizji lub wypadku.

Pozostałymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi są:

 • autocasco AC,
 • ubezpieczenie Assistance w komunikacji,
 • ubezpieczenie NNW w komunikacji.

Możesz samodzielnie sprawdzić i zakupić polisę z niektórych Towarzystw, a po pozostałe musisz się z nami skontaktować 🙂

https://kalkulator.unilink.pl/kalkulator-oc-ac?agentCode=17308&step=0

Niezależny Moto Assistance:

https://eshop.unilink.pl/lr/DL17308/Motoassistance

Chcesz czuć się bezpieczniej?

Samo OC dla Twojego pojazdu to nie wszystko! Proponujemy dodatkowo: Autocasco AC to przede wszystkim ochrona pojazdu Ubezpieczającego, polegająca m.in. na pokryciu kosztów naprawy lub wypłaceniu odszkodowania, w przypadku uszkodzenia pojazdu. Polisa chroni kierowcę i pasażerów pojazdu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub poza jej granicami. Poza tym polisa AC gwarantuje także wypłatę ubezpieczenia na wypadek zderzenia pojazdu z drzewem, budynkiem lub innym przedmiotem, a także z tytułu szkody zaistniałej na skutek zdarzeń losowych. Chcąc chronić pojazd przed skutkami pożaru, powodzi czy lawiny należy właśnie wykupić autocasco. Szereg wymienionych zdarzeń, przed którymi chroni ubezpieczenie AC, można dodatkowo uzupełnić o gwarancję odszkodowania, jeśli pojazd zostanie skradziony, porysowany lub zdewastowany przez osoby trzecie.

Assistance w komunikacji to ubezpieczenie zapewniające ochronę kierowcy i pasażerów w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Trudno przewidzieć wszystkie sytuacje z jakimi przyjdzie nam zmierzyć się na drodze. Awaria, przebicie opony, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie kluczyków, kolizja albo pusty bak paliwa, to może się zdarzyć nawet najlepszym kierowcom. Dlatego warto posiadać ubezpieczenie, w którego skład wchodzi Assistance, dzięki któremu poradzą sobie Państwo w każdej trudnej sytuacji.

Ubezpieczenie NNW w komunikacji obejmuje wypadki powstałe na terenie określonym umową ubezpieczenia. Odszkodowanie z tytułu tego ubezpieczenia przysługuje wyłącznie w sytuacji uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego, wynikłe wskutek nieszczęśliwego wypadku drogowego.

Napisz do nas w sprawie obliczenia składki

Jeśli potrzebujesz jakiekolwiek ubezpieczenie, wypełnij formularz kontaktowy.

Wskaż jakie ubezpieczenie Cie interesuje, pozwoli nam to na wstępne przygotowanie produktu.

Skontaktujemy się z w sprawie ustalenia szczegółów niezbędnych do przedstawienia konkretnej oferty oraz wyliczenia składki.

Pamiętaj, że przedstawienie oferty jest bezpłatne, a my przedstawimy oferty z kilku towarzystw.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
  Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.