Dom, mieszkanie, mienie - Szkoły Effekt Katowice

Ubezpieczenia na Dom, mieszkanie, mienie

W skład ubezpieczeń majątkowych wchodzi między innymi ubezpieczenie domu i ubezpieczenie mieszkania. Obydwie polisy można podzielić na kilka rodzajów, głównie ze względu na przedmiot ubezpieczenia. Ten rodzaj ubezpieczeń chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku- pożaru mieszkania, kradzieży pojazdu itp.

Tego rodzaju produkty mogą zabezpieczać mienie na wypadek powstałych szkód poprzez:

 • ogień i inne zdarzenia losowe np. wyładowania atmosferyczne, wybuch, powódź, grad, huragan, zalanie, uderzenie pojazdu, upadek drzew, trzęsienie ziemi, i inne),
 • przepięcia – spowodowane uderzeniem pioruna lub nagłym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej,
 • dewastacje,
 • wandalizm,
 • akcje ratownicze prowadzona w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową,
 • kradzieże z włamaniem i rabunek w miejscu ubezpieczenia,
 • rabunki poza miejscem ubezpieczenia

Możesz samodzielnie sprawdzić i zakupić polisę z niektórych Towarzystw, a po pozostałe musisz się z nami skontaktować 🙂

Zabezpiecz siebie, swoich bliskich
i mienie jakie posiadasz.

Czuj się bezpiecznie i wykup dodatkowe ryzyka w swojej polisie. W ten sposób można ubezpieczyć:

 • budynki, dom (również w fazie budowy) wraz z garażem
 • budowle, budynki gospodarcze, np. garaż wolnostojący (również w fazie budowy), ogrodzenie posesji wraz z bramą, instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji
 • mieszkanie,
 • ruchomości domowe (np. sprzęt AGD i RTV, meble, ubrania)
 • maszyny, urządzenia, samochody czy sprzęt elektroniczny.
 • nagrobki cmentarne.

Napisz do nas w sprawie obliczenia składki

Jeśli potrzebujesz jakiekolwiek ubezpieczenie, wypełnij formularz kontaktowy.

Wskaż jakie ubezpieczenie Cie interesuje, pozwoli nam to na wstępne przygotowanie produktu.

Skontaktujemy się z w sprawie ustalenia szczegółów niezbędnych do przedstawienia konkretnej oferty oraz wyliczenia składki.

Pamiętaj, że przedstawienie oferty jest bezpłatne, a my przedstawimy oferty z kilku towarzystw.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
  Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.