Szkoła Podstawowa - zaoczna od 16 roku życia

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa EFFEKT w Katowicach jesteśmy szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej. Istotne jest to, że mamy wpis do rejestru szkół prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice. Posiadamy też pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty. W skrócie mamy takie same uprawnienia co szkoła dzienna i realizujemy ten sam program MEiN. Reasumując jedyną różnicą u nas jest to, że nauka jest zaocznie czyli weekendowo.

Uczęszczanie do zaocznej Szkoły Podstawowej to opcja dla osób, które nie miały możliwości ukończenia szkoły dziennej, a niewątpliwie chcą zdobyć wykształcenie. Co w konsekwencji pozwoli im, w przyszłości zdobyć atrakcyjny zawód. Niewątpliwie Szkoła Podstawowa pozwala na kontynuowanie nauki bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków.

Szkoła Podstawowa EFFEKT w Katowicach

Kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej EFFEKT w Katowicach jest skierowane nie tylko dla osób pełnoletnich. Ponieważ u nas możesz rozpocząć naukę za zgodą rodziców już od 16 roku życia. 🙂 Jeżeli w konsekwencji liwkidacji gimnazjum nie miałeś możliwości ukończenia nauki, przyjdź do naszej szkoły podstawowej. Bez wątpienia likwidacja Twojego gimnazjum nie zamyka Ci drogi ukończenia szkoły. Godnym uwagi jest fakt, że w gimnazjum nauka trwała 3 lata, a w Szkole Podstawowej EFFEKT w Katowicach nauka trwa tylko 2 lata. W związku z powyższym zajęcia odbywają się tylko 2 weekendy w miesiącu.  Podsumowując wybierz naukę w Szkołach EFFEKT, a zyskasz wiele więcej niż wykształcenie.   

Cykl kształcenia: 2 lata

Egzaminy:

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są organizowane na zakończenie każdego semestru. Natomiast egzaminy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych organizowane są w formie pisemnej, w konsekwencji egzaminy z pozostałych przedmiotów przeprowadzane są w formie ustnej.

Tryb nauki: zaoczny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej oraz dowód osobisty do wglądu lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Szkoła Podstawowa EFFEKT zapisy już od 16 roku życia!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.