Ortoptystka - Policealna Szkoła Medyczna - EFFEKT Katowice

Ortoptystka

Ortoptysta/Ortoptystka jest kierunkiem dla osób z dużą spostrzegawczością, samokontrolą oraz terminowością. Niewątpliwie Ortoptysta/Ortoptystka cechuje się wrażliwością i inteligencją emocjonalną.

Ortoptysta/Ortoptystka w Medycznej Szkole EFFEKT to najwyższa jakość w edukacji!

Kod zawodu: 325906

Kształcąc się w zawodzie Ortoptysta/Ortoptystka zdobędziesz kwalifikacje:

MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.04. odbywa się pod koniec 4 semestru
Cykl kształcenia na Ortoptyście/Ortoptystce wynosi 2 lata, a nauka odbywa się 5 dni w tygodniu w trybie mieszanym.
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Ortoptysta/Ortoptystka zawód dla osób konsekwentnych!

Ortoptysta/Osrtoptystka to pracownik ochrony zdrowia, który zajmuje się głównie narządem wzroku. W efekcie zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii. Podsumowując jako Ortoptysta/Ortoptystka wykonywać będziesz badania i ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. W związku z poyższym głownymi problemami wzrokowymi, którymi zajmuje się Ortoptysta, to zez i niedowidzenie.

Zastanawiasz się czy poradzisz sobie na kierunku Ortoptystka/Ortoptysta? Bez wątpienia potrzeby kształcenia w zawodzie Ortoptysta/Ortoptystka pomogą podjąć Wam decyzję. Ponieważ istotny jest fakt, że zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku stale rośnie. W efekcie jako absolwent kierunku Ortoptysta/Ortoptystka znajdziesz pracę w przychodniach okulistycznych, w poradniach leczenia zeza czy w szpitalach na oddziałach okulistycznych. Ponadto osoby, które lubią pracę z dziećmi i młodzieżą mogą współpracować z psychologiem i pedagogiem szkolnym, przyczyniając się do weryfikacji diagnozy dzieci z dysleksją. W rezultacie dużo absolwentów z kierunku Ortoptysta/Ortoptystka decyduje się na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Skala problemów dotyczących narządu wzroku jest znacząca. W rezultacie wymaga kształcenia kadry na wysokim poziomie i zdobywania możliwie jak najwyższych kwalifikacji. Dlatego wybierz  naukę w Szkole Medycznej EFFEKT  i bez wątpienia zapisz się na kierunek medyczny Ortoptysta/Ortoptystka w Katowicach. Z pewnością otworzy to przed Tobą wiele możliwości.

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.