Samodzielny Księgowy od podstaw

Kurs Samodzielny Księgowy od podstaw

Cele Szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zawodu Głównego Księgowego.

Szkolenie skierowane jest dla osób, które chcą poszerzyć zakres wiedzy na temat księgowości lub ją uaktualnić, jak również do osób, które dopiero co uczą się w celu rozpoczęcia pracy jako księgowa/y. Udział w szkoleniu pozwala na znalezienie pracy w biurze rachunkowym, w każdym przedsiębiorstwie mającym dział księgowości oraz otwarcie własnego biura rachunkowego. Szkolenie Samodzielny Księgowy od Podstaw daje wiele możliwości i pozwala na praktyczne opanowanie umiejętności pracy głównego księgowego.

Program szkolenia

 1. Ogólne zasady rachunkowości
 2. Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia
 3. Ewidencja operacji gospodarczych
 4. Organizacja rachunkowości w jednostkach gospodarczych
 5. Ogólne zasady inwentaryzacji
 6. Sporządzanie listy płac i rozdzielników
 7. Sporządzanie list zasiłków i deklaracji ZUS
 8. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 9. Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT
 10. Ewidencja rozrachunków z dostawcami
 11. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami
 12. Ewidencja rozrachunków z pracownikami
 13. Ewidencja rozrachunków publiczno prawnych
 14. Ewidencja pozostałych rozrachunków
 15. Ewidencja roszczeń
 16. Ewidencja inwestycji
 17. Ewidencja środków trwałych
 18. Ewidencja finansowego majątku trwałego
 19. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 1. Ewidencja leasingu
 2. Ewidencja rozliczenia zakupu towarów i opakowań
 3. Ewidencja zakupu usług
 4. Ewidencja i rozliczanie zakupu materiałów
 5. Ewidencja zużycia materiałów
 6. Rozliczenie kosztów handlowych
 7. Ewidencja i rozliczenie kosztów przedsiębiorstwa
 8. Ewidencja wyrobów gotowych
 9. Ewidencja sprzedaży towarów
 10. Ewidencja sprzedaży usług
 11. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych
 12. Ustalenie wyniku finansowego
 13. Ewidencja wyniku finansowego
 14. Podział wyniku finansowego
 15. Ewidencja funduszy i kapitałów własnych
 16. Ewidencja funduszy specjalnych
 17. Sporządzenie sprawozdań
 18. Sporządzanie bilansu
 19. Sporządzanie rachunku zysków i strat
 20. Obsługa programu Symfonia Finanse i Księgowość

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.