Rachunkowość i Finanse - Szkoły Effekt Katowice

Kurs Rachunkowość i Finanse

Cele Szkolenia

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów

Kurs rachunkowość i finanse jest skierowany do osób które chcą być profesjonalnymi księgowymi. Nauczysz się wszystkich zagadnień, terminów i tajników jakimi rządzi się rachunkowość i finanse

Kurs umożliwia podjęcie pracy w biurach rachunkowych, w działach księgowości lub jako pomoc księgowego.

Program szkolenia

 1. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości
 2. Konto księgowe i jego rola w ewidencji
 3. Dzielenie i łączenie kont
 4. Bilans jako sprawozdanie o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki
 5. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu
 6. Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 7. Rozrachunki
 8. Obrót materiałowy i towarowy
 9. Aktywa trwałe
 10. Wynagrodzenia
 11. Ewidencja i rozliczanie kosztów
 12. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
 13. Straty i zyski nadzwyczajne
 14. Kapitały zasadnicze i specjalne
 15. Podatek dochodowy wpływający na wynik finansowy
 16. Wynik finansowy i jego podział
 17. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja, dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych)
 18. Analiza finansowa – analiza rentowności, płynności zadłużenia, analiza sprawności działania

Korzyści dla uczestników

Materiały Szkoleniowe

Materiały Szkoleniowe
Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę

Przerwy Kawowe

Przerwy Kawowe
Podczas naszych szkoleń zapewniamy Państwu serwis kawowy bez dodatkowych opłat!

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Zaświadczenia MEN
Otrzymasz 2 dokumenty:
 • zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622)
 • CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)
 • Zapisy

  Pobierz ofertę w formacie PDF

  Pobierz formularz zgłoszeniowy

  Pozostała oferta

  Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

  Human Resources

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

  Informatyka i Komputery

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

  Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

  Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

  Biznes

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

  Zdrowie i Kosmetyka

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

  Pozostałe Kursy i Szkolenia

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.