Rachunkowość i Finanse

Kurs Rachunkowość i Finanse

Cele Szkolenia

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów

Kurs rachunkowość i finanse jest skierowany do osób które chcą być profesjonalnymi księgowymi. Nauczysz się wszystkich zagadnień, terminów i tajników jakimi rządzi się rachunkowość i finanse

Kurs umożliwia podjęcie pracy w biurach rachunkowych, w działach księgowości lub jako pomoc księgowego.

Program szkolenia

 1. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości
 2. Konto księgowe i jego rola w ewidencji
 3. Dzielenie i łączenie kont
 4. Bilans jako sprawozdanie o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki
 5. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu
 6. Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 7. Rozrachunki
 8. Obrót materiałowy i towarowy
 9. Aktywa trwałe
 10. Wynagrodzenia
 11. Ewidencja i rozliczanie kosztów
 12. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
 13. Straty i zyski nadzwyczajne
 14. Kapitały zasadnicze i specjalne
 15. Podatek dochodowy wpływający na wynik finansowy
 16. Wynik finansowy i jego podział
 17. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja, dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych)
 18. Analiza finansowa – analiza rentowności, płynności zadłużenia, analiza sprawności działania

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.