Podatek VAT - Szkoły Effekt Katowice

Kurs Podatek VAT

Cele Szkolenia

Celem kursu jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i UE oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych zmian w podatku VAT.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących zapoznać się z zasadami funkcjonowania podatku VAT oraz z wszelkimi zmianami w tym zakresie. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian niekorzystnych dla podatnika czyli zmian związanych z ryzykiem podatkowym. Na szkoleniu będą poruszane również wszytki istotne zagadnienia, które pozwolą na poznanie podatku VAT od podstaw. Prezentowane będą również zagadnienia związane ze zmianami, które obowiązują obecnie i weszły w życie.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu i wyłączonych z opodatkowania podatkiem VAT
 2. Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
 3. Odpłatne świadczenie usług
 4. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług
 5. Podatnik podatku VAT
 6. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – czynności krajowe
 7. Określanie podstawy opodatkowania
 8. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku
 9. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT
 10. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej
 11. Praktyczne aspekty wystawiania faktur i not korygujących
 12. Zasady przechowywania faktur
 13. Refakturowanie

DZIEŃ II

 1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:
 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
 4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne
 5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru
 6. Eksport i import towarów
 7. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym
 8. Odliczenie podatku naliczonego
 9. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego
 10. Korekta podatku naliczonego
 11. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 12. Ulga na złe długi
 13. Odliczanie podatku 

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.