Podatek Dochodowy od Osób Prawnych - Szkoły Effekt Katowice

Kurs Podatek Dochodowy od Osób Prawnych

Cele Szkolenia

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – CIT.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób chcących nabyć szeroką wiedzę w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na szkoleniu uczestnicy poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Będzie szerzej przedstawiona również tematyka związana z rokiem podatkowym i rokiem bilansowym, przychody podatkowe, oraz przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, a także koszty uzyskania przychodów, wybranych rodzajów kosztów, świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników oraz wiele innych istotnych zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT.

Program szkolenia

 1. Przychody podatkowe
 2. Koszty uzyskania przychodów
 3. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 4. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych
 5. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych – podział zysku
 6. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów, wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności, nieściągalne, zbywanie wierzytelności
 7. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów
 8. Samochody w działalności
 9. Amortyzacja
 10. Różnice kursowe w ujęciu podatkowym
 11. Podatek u źródła
 12. Zmiany w CIT

Korzyści dla uczestników

Materiały Szkoleniowe

Materiały Szkoleniowe
Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę

Przerwy Kawowe

Przerwy Kawowe
Podczas naszych szkoleń zapewniamy Państwu serwis kawowy bez dodatkowych opłat!

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Zaświadczenia MEN
Otrzymasz 2 dokumenty:
 • zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622)
 • CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)
 • Zapisy

  Pobierz ofertę w formacie PDF

  Pobierz formularz zgłoszeniowy

  Pozostała oferta

  Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

  Human Resources

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

  Informatyka i Komputery

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

  Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

  Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

  Biznes

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

  Zdrowie i Kosmetyka

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

  Pozostałe Kursy i Szkolenia

  w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.