Kadry i Płace od Podstaw - Szkoły Effekt Katowice

Kurs Kadry i Płace od Podstaw

Cele Szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i płac.

Kurs kadry i płace ma za zadanie przygotować każdego, kompleksowo do wykonywania funkcji specjalisty ds. kadr i płac.

Na Kursie każdy szczegółowo i praktycznie nauczy się najważniejszych zagadnień i tajników jak być dobrym kadrowym.

Kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy w każdej firmie, w której funkcjonuje dział kadrowo-płacowy.

Program szkolenia

MODUŁ I

 1. Stosunek pracy
 2. Wewnętrzne źródła prawa pracy
 3. Urlopy pracownicze
 4. Czas pracy
 5. Praktyczne sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 6. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 7. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 8. Zatrudnianie młodocianych
 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

MODUŁ II

 1. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 2. Systemy wynagrodzeń
 3. Obowiązki rozliczeniowe zakładów pracy wobec urzędów skarbowych
 4. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.