Elitarne Liceum Ogólnokształcące EFFEKT w Katowicach

Elitarne Liceum Ogólnokształcące EFFEKT w Katowicach

Do podjęcia nauki w naszym Elitarnym Liceum Ogólnokształcącym zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem, którzy chcą uzyskać maturę, a w przyszłości kontynuować naukę na studiach.

Nasze Elitarne Liceum jest efektem poszukiwań rodziców i uczniów, którzy szukają nowoczesnych rozwiązań w edukacji. Chcemy stworzyć nowy wymiar szkoły i tym samym nową jakość kształcenia.

Przygotujemy licealistów do rekrutacji na renomowane uczelnie, tak aby nasi absolwenci zdobyli wysokie wyniki na maturze.

Wybierz profil dla Siebie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach.

Nasza placówka ma do zaoferowania klasy:

 1. Profil: Biologiczno-Chemiczny z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką Specjalizacja: Medyczno-przyrodnicza,
 2. Profil: Fizyczno-matematyczny z rozszerzoną fizyką, matematyką i językiem angielskim Specjalizacja: Inżynierska,
 3. Profil: Humanistyczny z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie Specjalizacja: Prawno-medialna,
 4. Profil: Matematyczno-informatyczny z rozszerzoną matematyką, informatyką i językiem angielskim Specjalizacja: Biznesowo-Menadżerska,
 5. Profil: Społeczno-językowy z rozszerzonym językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim Specjalizacja: Lingwistyczno-psychlogiczno-społeczna.

 

Biologiczno-chemiczny
Fizyczno-matematyczny
Humanistyczny

Matematyczno-informatyczny
Społeczno-
językowy

Elitarne Liceum EFFEKT to Szkoła szyta na miarę, czym się wyróżniamy:

 • Mała kameralna szkoła
 • Wysoki poziom nauczania
 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Uczą najlepsi nauczyciele
 • W ramach w-f zajęcia z trenerami personalnymi
 • Brak zadań domowych
 • U nas liczy się człowiek i jego pasje
 • Znamy każdego ucznia - jego słabe i mocne strony
 • Pomagamy rozwiązywać problemy uczniów
 • Mamy dobry, bieżący kontakt z rodzicami
 • Budujemy ciepłe relacje między uczniami a gronem pedagogicznym

PO PIERWSZE MATURA !!!

Szkoła zapewnia:

 • naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego,
 • zajęcia z informatyki w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,
 • naukę w warunkach bezstresowych,
 • przyjmuje młodzież z dysleksją i dysgrafią,
 • uczy solidności, odpowiedzialności i obowiązkowości,
 • terapię indywidualną dla uczniów wymagających wsparcia psychologa,
 • dodatkowe godziny lekcyjne z przedmiotów maturalnych,
 • zajęcia z komunikacji interpersonalnej (radzenie ze stresem, rozmowy kwalifikacyjne itp.),
 • naukę na jedną zmianę (tylko rano),
 • dogodne warunki nauki – maksymalnie 24 osoby w klasie,
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze na każdym poziomie nauczania,
 • bezpieczną szkołę (pełny monitoring),
 • zajęcia z w-f m. in. na profesjonalnej siłowni i sali fitness pod okiem trenera personalnego

Elitarne Liceum to szkoła ponadpodstawowa, cykl kształcenia trwa 4 lata a zajęcia odbywają się w centrum Katowic. Zajęcia rozpoczynają się od Września.

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty, zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

Okazało się, że wpływ takich czynników jak indywidualne talenty i wsparcie rodziny jest słabszy niż fakt, że chodziło się do „dobrej szkoły”. Innymi słowy, właśnie „dobra szkoła” ma decydujący wpływ na późniejsze zarobki i pozycję zawodową. Ale to działa rzeczywiście dobrze w przypadku szkół elitarnych, gromadzących młodzież o wysokim statusie społecznym lub materialnym.

 

Nauka w Elitarnym Liceum EFFEKT to gwarancja jakości, jasne klarowne zasady oraz przyjazna atmosfera!

Zapisz się

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

  Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/3, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

  Oferta

  Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

   Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.